e
sv

Kudüsün Fatihi, Büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi’nin Hayatı

Büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin hayatını ele alan bu makalemizde birçok önemli bilgiyi sizin için araştırdık. Selahaddin Eyyübi Kürt müdür? Kudüsün Tarihi, Selahaddin Eyyübi Kardeşleri ve daha birçok önemli bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.
kudüsün fatihi, büyük kürt komutan selahaddin eyyubi'nin hayatı
avatar

Kundir

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Tarihten beri çeşitli liderler veya kişiler yapmış oldukları davranışlarından ötürü unutulmamış ve tarihin altın sayfalarında hep yad edilmişlerdir. Bizlerde kundir.net/ sitesi olarak Kudüsün Tarihi ve İslam Aleminde önemli bir kişiliğe sahip olan Şarkın Komutanı Selahaddin Eyyubi‘nin 4 Mart Ölüm yıl dönümü olmasından ötürü Bu büyük Komutanı anmak istedik.

Selahaddin Eyyubi sadece İslam aleminde değil tarih boyunca her fikirden tüm insanlığın rahmetle yad ettiği bir kişilik olmuştur. Onun böyle biri olmasının en büyük nedenlerinden biri de benzersiz merhametidir. Günümüzde savaşçıların hamasete kapılıp kinle hareket edip vahşetler yapmalarına karşı bu Büyük Komutan kinle değil vicdanla hareket ederek, merhameti ile sesini tüm dünyaya duyurmuştur.

Kudüs Haçlılarımn Egemenliğine girerken Hristiyanlar oradaki Müslüman ve Yahudileri dizlerine kan gelecek kadar hepsini kıyımdan geçirmişlerdir. Haçlıların bu vahşetine karşılık Selahattin Eyyubi Kudüsü Ele geçirirken İslamın Adalet Nizamı ile hareket edip tek bir masumun kanına dokunmamıştır. Ve herkese merhamet nazarıyla bakıp davranmıştır. Ta ki bu durum karşısında vahşi Haçlı Komutanları da şaşırmış ve ona imrenmişlerdir.

İşte Kudüs’ün Fatihi Büyük Kürt Komutan Selahattin Eyyubi böyle bir ahlaka sahip olduğundan ötürü her dönemde rahmetle yad edilmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerinde İsmi hep diri kalmak adına çeşitli organizasyonlar, kurumlar ile anılmıştır. Bizim bölgemizde de Hakkari Havalimanı‘na Selahattin Eyyubi ismi verilerek bu büyük şahsiyet anılmıştır. Bununla beraber Diyarbakır Devlet Hastanesi de Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ismi ile Büyük Komutanı yad etmiştir.

Başta da dediğimiz gibi Kudüs Tarihinde önemli bir konuma sahip olan Selahattin Eyyubi’yi sadece Müslümanlar değil Hristiyan, Yahudi gibi birçok farklı dine sahip kişiler de imrenerek onu yad etmişlerdir. Zira Haçlı Seferleri ile ilgili film çeken gayri müslim yönetmenler, yapmış oldukları Selahaddin Eyyubi Filmınde Hristiyan olmalarına rağmen, Selahaddin Eyyubi‘nin Merhamet ve Adalet ilkesini görmezden gelemeyip bunu filmde yansıtmışlardır. Ve Selahaddin Eyyubi Filmi birçok kesim tarafından zevkle izlenen bir film haline gelmiştir.

Selahattin Eyyubi’yi birçok özelliğine kısaca değindikten sonra şimdi kronolojik bir şekilde Selahaddin Eyyubi Hayatı‘nı ve Selahaddin Eyyubinin Mücadelesini ele alalım. Bir kaynak niteliğinde olacak bu makalemiz sayesinde Selahaddin Eyyubi Kürt müdür, Selahaddin Eyyubi Türk müdür? gibi sorularıda gidermiş olacağız. Günümüzdeki kaynakların birçoğu hamasetle davranıp Selahattin Eyyubi’nin Kürt Kimliğini sansürleyip onu çeşitli farklı ırklara bağlı gösterip hakikatten kaçınmışlardır. İşte bizler bu makalemizde Selahattin Eyyubînin Gerçek Kimliğini yapmış olduğumuz araştırmamız sayesinde önünüze getireceğiz. Böylece Selahaddin Eyyubi Kimdir? sorusunu da kafalardan da silmiş olacağız.

kudüsün fatihi, büyük kürt komutan selahaddin eyyubi'nin hayatı

Selahaddin Eyyubi Kimdir?

Selahaddin Eyyubi 1138 Yılında Tikrit’te Dindar bir Kürt ailesinde dünyaya geldi. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu Devletinde Lider olan İmadeddin Zengi‘nin hizmetkarı idi. Annesi Selçukluların Emiri olan Şihabeddin Mahmud İbn Tokuş El Harimi‘nin Kızkardeşidir. Böylece Selahaddin Eyyubi dayı tarafının Türk olduğu ortaya çıkıyor.

Selahaddin Eyyubi Ba’lbek ve Şam’da büyüdü. Askeri Kariyeri, önemli bir komutan olan amcası Esedüddin Şîrkûh el-Mansûr‘un ordusuna katılarak başladı. 1169 Yılına gelindiğinde, 31 yaşındayken Mısır’daki Fatımi halifeliği bünyesindeki Suriye birliklerinin komutanı olarak atandı.

1171’de Selahaddin Eyyubi Şii Fatimî devletini tamamıyla ortadan kaldırdı, böylece Mısır’ın tek hükümdarı olmakla beraber, İslam aleminde yeniden tek halife dönemine geçildi. Ve bu zaferden sonra Selahaddin Eyyubi‘nin ilk işi Şiilerin yaymış oldukları Şii düşüncesine karşılık Sunni çalışmaları hızlandırdı. Selahaddin Eyyubi‘nin İslami Cihad aşkı onu bölgedeki tüm ırkların komutanı haline getirdi. Bu sarsılmaz inancı sayesinde Türk, Arap, Fars gibi birçok ırktan kişiler onun etrafında kenetlenip mücadele ettiler.

Selahaddin Eyyubi topladığı bu ordu ile Haçlılar ile mücadele etmeye başladı. 1187 Yılında Haçlı Ordusunun karşısına çıkan Selahaddin Eyyubi Hattin’de yeniden büyük bir zafer kazandı. Mağlup olan Haçlı ordusu, elindeki tüm kale ve bölgeleri Kudüs dahil olmak üzere Selahaddin Eyyubi‘ye vererek geri çekildiler.

89 Yıl boyunca Haçlıların elinde olan Kudüsü kurtarmakla Selahaddin Eyyubi tüm islam aleminin gönlünde taht kurdu. Bu zaferle büyük bir üne kavuşan Komutan Eyyubi’nin zaferini kabullenemeyen Avrupa birbirine düştü ve Üçüncü Haçlı Seferi için yeniden hazırlıklara başladılar.

Fakat bu yeni ordu da Selahaddin Eyyubi karşısında başarısız olup mağlup olmuşlardır.

 

Selahattin Eyyubi Mesleği: Sultan, Komutan

Egemenliği Altındaki Bölgeler: Suriye, Filistin, Mısır, Yemen(Eyyubiler)

 

Selahattin Eyyubi Önemli Bilgileri:

Doğumu: 1138 Tikrit

Kazandığı Zafer: 4 Temmuz 1187

Kudüsü Fethettiği Tarih: 2 Ekim 1187

Vefat Tarihi: 4 Mart 1193

 

Yaşadığı dönem boyunca çocukluktan ölümüne kadar hemen hemen tüm günleri savaş meydanında geçen ve savaşla haşir neşir olup Avrupayı büyük bir mağlubiyete bırakan Büyük Komutan 4 Mart 1193 Çarşamba günü Şam’da vefat etti. Kabri hala Şam’da bulunmaktadır.

Eyyubiler Devleti

Büyük Komutan vefat etmeden önce hakimiyeti altındaki bölgelere çocuklarını yönetici olarak atamıştır. Bu oğullarından El Adil adındaki yönetici merkezi kontrolü elinde bulundurmaktaydı. Diğer bölgelerdeki tüm kardeşleri onun sorumluluğu altındaydılar.

Selahattin Eyyubi’nin çocukları arasında yer alan El Adil döneminde Eyyubiler Aktif siyaseti terk edip, yumuşak bir siyaset izlemişlerdir. Frenkler ile yakınlaşıp çeşitli antlaşmalar düzenlenmiştir.  1205 Yılında Serve, Samsat ve Re’sul Ayn’ın arasındaki bölgelere hakim olan Komutan El Efdal Amcası El Adil ile ilişkisini kesip Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrev’e bağlandı.

Bu dönemde Eyyubi Devleti, 1208’de Ahlat şehrini ve 1215 yılında ise Yemen ilini egemenliği altına almıştır. Beşinci Haçlı Seferi sırasında Dimyat şehrinin Haçlılar egemenliğine geçmesi üzüntüsüyle hastalanan Hükümdar El Adil bu olaydan pek fazla geçmeden 10 Eylül 1218 yılında Vefat etmiştir. Onun vefat etmesiyle yerine oğlu Kamil geçmiştir.

 

El Kamil siyasi dehasıyla çok geçmeden orduyu toplayıp haçlıları geri püskürtmüştür. Fakat daha sonra Komutan İkinci Frederik ile anlaşan El Kamil, bilinmeyen bir sebeple Kudüs’ü haçlılara terk etti. İkinci Frederik ile başlayan bu barış dönemi, Suriye ve Mısır ile bazı ekonomik çıkarlar sağlanrken, bununla beraber Akdeniz Hıristiyan devletleri ile ticaretin tekrar canlanmasına vesile oldu.  Hükümdar El Kamil döneminde daha önce Eyyubiler Devletinde pek rastlanılmayan iç çatışmalar yoğunlukla başlandı.

Hükümdara karşı ülkede ittifaklar kuruldu. Ve Hükümdarın kardeşi Muazzam ile Melik Eşref bu ittifakın içinde yer aldılar. Hatta çok ilginçtir ki Melik Eşref bir ordu oluşturup Hükümdarın karşısına çıkmak isterken aniden vefat etmesiyle oluşturduğu orduları dağılmıştır.

 

Eyyubi Devleti Sultan Selahattin’den sonra en son parlak dönemini Sultan El Kamil ile yaşamıştır. Onun vefat etmesiyle ülke parçalanma seviyesine gelmiştir. El Kamil’in vefatından sonra yerine geçen Es Salih zamanında ise ülke bir yandan iç çatışmalarla yoğrulurken diğer taraftan Altıncı Haçlı Seferlerine konuk olmaya başladı.

Es Salih Eyyübilerin en zor döneminde başta yer aldığı için çok büyük zorluklar yaşamıştır. Onun döneminde yaşanan bu büyük zorluklara rağmen Es Salih müthiş siyasi dehasıyla Haçlılara karşı zafer elde etmiştir. Ve haçlılarla yaşanan çatışmada Fransa Kralı St. Louis’i esir almıştır. Sultan Es Salih’in ölümünden sonra Mısır Eyyubi ülkesi 1250 yılında bir Türk Devleti olan Bahri Memlük ordusunun eline geçmiştir.

 

Eyyübiler Devletinin diğer İslam Devletlerinden herhangi bir farkı yoktu. Devlet siyaset ve teşkilat olarak tamamen İslam Devletleri ile birebirdi. Bu Devlete göre diğer İslam Devletlerinde olduğu gibi başta bir Hükümdar ve onun ailesi, sonra İdari ve askeri emirlere bağlı komutanlari ve bunları takip eden bürokrat ve ilmiye sınıfına sahip kişiler oluşturuyordu.

 

Eyyubi Devlet işlerinde 3 divan bulunmaktaydı. Bunlar sırasıyla;

Divan ül İnşa: Bürokrasinin idaresi ve siyasi işlerin yürütüldüğü divan idi.

Divan ül Ceyş: Askeri ve Ekonomik işlerden sorumlu olan divandır.

Divan ül Mülk: Günümüzdeki Maliye Bakanlığını temsil eden bir divandı. Her türlü mali işlere bakar ve Devletin en büyük teşkilatlı divanıda buydu.

selahaddin eyyubi

Eyyübiler Devletinin Hedefleri Nelerdir?

Eyyübiler Devletinin İlk Komutandan son Komutana kadar en önemli hedefleri Ortadoğu’da Haçlılar tarafından işgal edilmiş toprakları kurtarmak ve Kudüsü tamamıyla birer İslam ülkesi yapmaktı. Bundan dolayı diğer Devletlere göre Eyyubiler Devletine çok büyük yükümlülükler kalmıştır. Zira böyle bir hedeflerinin olmasından ötürü, Devletin Hükümdarları her zaman bir orduyu hazır tutmak ve beslemek zorunda kalmışlardır.

Ordunun ayakta durmasındaki en büyük rol toprağa bağlı atlı süvarilere düşüyordu. Bunlarla beraber ordu nizamında maaşlarını para olarak alan bir kısım piyade ve süvarilerde mevcuttular. Piyadeler genellikle kalelerin savunulmasında görev alırlardı. Diğer bölgelerde ise Timarlı Süvariler savaşıyorlardı. Süvarilerin büyük çoğunluğu para ile satın alınan veya devşirilen kişilerden oluşuyordu. Ve bu süvariler arasında çoğunlukta da Türkler yer alırlardı.

 

Diğer Devletlere oranla Eyyübiler Devletinde sağlık daha çok ön plandaydı. Ve sağlık hizmetleri diğer Devletlere göre daha çok gelişmişti.  Birçok şehirde Hastaneler yapılmış, ve bu hastaneler arasında Dımaşk’taki Nureddin ile Mısır’daki Selahaddin hastaneleri mükemmel tıp hastaneleriydiler. Bu hastanelerde Kadın ve Erkek bölümleri ayrı olmakla beraber Sinir Hastalıkları önemli etkenler oluşturmaktaydılar. Tarihte Sinir ve Ruh Hastalıkları için kullanılan ilk ilaçlar bu hastanelerden çıkmıştır. Bu dönemde Hastanelerin sadece işlevi hastalarla ilgilenmek değildir. Bunlarla beraber kimsesiz, bakıma muhtaç ve fakir kişilere yardım etmek hastanelerin önemli görevleri arasında yer almışlardır.

 

Eyyübiler Devletin sağlık ve ordu nizamı dışında sanat da önemli bir gelişme göstermiştir. Dımaşk ve Kahirede bölgenin Cam fabrikaları mevcuttu. Bu şehirlerde birde su ile çalışan kağıt değirmenlerde yer alırdı.

 

Eyyübiler Devleti ilim açısından İslam Tarihinin en canlı ve hareketli dönemlerinden birini yaşıyordu, zate Kudüs’ü fethetmenin nihai amaçlarının arasında ilim olduğu görülmektedir. Kudüse bir toprak değil de birer İslam Beldesi olarak bakmaları dahi onların İlmi yönünü ortaya sermektedir.

Eyyübiler Dönemindeki Hükümdarlar İslamın başkalarının tekelinde kalmayıp saf şekilde kalması için Bozuk İtikad ve fikirlere karşı mücadele etmişlerdir. Ehli Sünnet İtikadını yaymak amacıyla Kahire ve Dımaşk olmak üzere birçok şehirde Ehli Sünnet Vel Cemaat hedefiyle birçok medreseler inşa edilmiştir. Bu medreselerde sadece dini ilimler değil, onların yanında fen bilimleri de öğretilmekteydi.

Medreseler dışında Kur’an ilmini öğretmek için sadece Kur’an üzerine çalışan ve Dar ul Kurra olarak tanımlanan kurumlar mevcuttu. Bununla beraber sadece Hadis dalında çalışan Dar ul Hadis kurumları da yer almaktaydı.

 

EYYÛBÎ DEVLETİ HÜKÜMDARLARININ Tahta Çıkış Seneleri

Birinci Selâhaddîn…………………….. 1169
İmâdeddîn Azîz………………………… 1193
Nâsıreddîn Mansur……………………. 1198
Seyfeddîn Âdil…………………………. 1200
Nâsıreddîn Kâmil……………………… 1218
İkinci Seyfeddîn Âdil………………….. 1238
Necmeddîn Sâlih……………………… 1240
Turanşah Muazzam………………….. 1249
Muzaffereddîn Eşref………………….. 1250
Bahrî Memlûkler tarafından yıkıldı.


ŞAM’DA

Nûreddîn el-Efdal……………………… 1186
Birinci Seyfeddîn Âdil………………… 1197
Şerefeddîn Muazzam………………… 1218
Selâhaddîn Dâvûd…………………….. 1227
Birinci Muzaffereddîn Eşref…………. 1229
İmâdeddîn Sâlih (1. Saltanatı)……… 1237
Birinci Nâsıreddîn Kâmil…………….. 1238
İkinci Seyfeddîn Âdil………………….. 1238
Necmeddîn Eyyûb (1. Saltanatı)…… 1239
İmâdeddîn Sâlih (2. Saltanatı)……… 1239
Necmeddîn Eyyûb (2. Saltanatı)…… 1245
Turanşah el-Muazzam……………….. 1249
İkinci Selâhaddîn Nâsır………………. 1250
Moğol İstilâsı………………………..1260


HALEB’TE 

Seyfeddîn Âdil 1183
Gıyâseddîn Zâkir………………………. 1186
Gıyâseddîn Azîz………………………. 1216
Selâhaddîn Nâsır……………………… 1237
Moğol İstilâsı………………………… 1260


DİYARBAKIR’DA (Meyâfarqîn) 

Selâhaddîn en-Nâsır 1185
Seyfeddîn el-Âdil………………………. 1195
Necmeddîn el-Evhad…………………. 1200
Muzafferüddîn el-Eşref……………….. 1210
Şihabeddîn el-Muzaffer………………. 1220
Nâsıreddîn el-Kâmil………………. 1244-60
Moğol İstilâsı………………………… 1260


DİYARBAKIR’DA (Hısnıkeyfa ve Amid) 

Necmeddîn es-Sâlih 1232
Turanşah el-Muazzam……………….. 1239
Takiyyeddîn el-Muvahhid…………….. 1249
Muhammed el-Kâmil…………………. 1283
Mucîreddîn el-Âdil……………………….. (?)
Şihâbeddîn el-Âdil……………………….. (?)
Ebûbekr es-Sâlih………………………… (?)
Fahreddîn el-Âdil………………………. 1378
Şerefeddîn el-Eşref………………………. (?)
Selâhaddîn es-Sâlih………………….. 1433
Ahmed el-Kâmil……………………….. 1452
Halil…………………………………………. (?)
Süleymân………………………………….. (?)
El-Hüseyin………………………………… (?)

Akkoyunlu Fethi.


YEMEN’DE 

Şemseddîn Turanşah……………………..1174
Zahireddîn Tuğtegin…………………… 1181
Muizzeddîn İsmâil…………………….. 1197
Eyyûb Nâsır……………………………. 1202
Muzaffer Süleymân…………………… 1214
Selâhaddîn Mes’ûd…………………… 1215
Resûlîlerin iktidârı ele geçirmesi…… 1229

Selahaddin Eyyubi’nin Kardeşleri

Wikipediada geçen bilgiye göre Şarkın en sevgili sultanı olan Selahattin Eyyubi’nin 5 Erkek ve 2 Kız olmak üzere 7 kardeşi bulunmaktaydı. Bunlar;

 • Melik I. Adil Seyfeddin Ebubekir Ahmed bin Eyyub
 • Melik Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah bin Eyyub
 • Melik Aziz Zahireddin Seyfülislam Tuğtekin bin Eyyub
 • Nureddin Şahenşah bin Eyyub
 • Tacülmülk Ebu Said Böri bin Eyyub
 • Rabia Hatun
 • Zümrüt Hatun(Vikipedia)

Selahaddin Eyyubi Kimdir Kısaca anlattıktan sonra birazda Kudüsün tarihine geçmek isteriz.

selahaddin eyyubi heykeli

Kudüs Tarihi

Kudüs hakkında bilgi oluşturacak olan bu makalemizde biraz da Kısa Kudüs Tarihi hakkında konuşmak isteriz. Zira Selahattin’i Kudüssüz veya Kudüs’ü Selahattin’siz anmanın yanlış olduğun düşünüyoruz. Malumumuzdur ki Kudüs 3 Büyük Din tarafından Kutsal olarak görülen bir yerdir. Konumu ve tarihte yaşanmış olaylardan ötürü Kudüs’ün Önemi 3 Din tarafından ayrı bir yer kaplamaktadır.

Güneydoğuya bir tepe üzerinde bulunan şehir, tarihin en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yapılan Kazılar neticesinde, Tapınak Dağı’nın güneyindeki bir yerleşim merkezinde bir daha önce yerleşimin var olduğunu ve antik yerleşimin yerini belirleyen Gihon Bahçesi’nin hemen üzerinde büyük bir kent suru bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Ve bu surlarda çeşitli işaret ve figürler görülmüştür. Eski çağda Urusalim olarak adlandırılan bir dile ait olan bu figörler, muhtemelen batı Sami kökenlidir ve “Shalem Vakfı” yaptığı araştırmaya göre, bu figörlerde Abdi-Kheba (Abdu-Ḥeba), işgalci Hapiru’ya karşı egemenliğinin yardımını istemektedir (Habiru,’Apiru). Ayrıca İncille ilgili bir anlatımın olduğu, Kenanlıların toplantısından bahsediyor. Melchizedek, İbrani patriği İbrahim ile Salem’in (Yeruşalim) kralından bahsedilmektedir.. İncil metindeki daha sonraki bir bölüm başka bir kraldan söz eder, bir başlı Adonizedek, amorit koalisyon ve yenilmiştir edildi Joshua.

******************************************************

İLGİLİ MAKALELER: 

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kudüsün Fatihi, Büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi’nin Hayatı