e
sv

Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır?

Kürtlerin tarihi hakkında bilgiler verdiğimiz sitemizde bugün Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? başlıklı yazımızla sizlerleyiz. Bu yazımızda Kürtlerin kökeni, Kürdistan tarihi, Kürtler ve Hz. Nuh, Kürtlerin soyu ve Kürt devletleri hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Makalemiz sayesinde Kürtlerin ataları ve Cudi dağının Kürtlerle ilişkisi üzerinde duracağız.
kürt tarihi
avatar

Hiva Sönmez

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 1

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürtlerin tarihi hakkında bilgiler verdiğimiz sitemizde bugün Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? başlıklı yazımızla sizlerleyiz. Bu yazımızda Kürtlerin kökeni, Kürdistan tarihi, Kürtler ve Hz. Nuh, Kürtlerin soyu ve Kürt devletleri hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Makalemiz sayesinde Kürtlerin ataları ve Cudi dağının Kürtlerle ilişkisi üzerinde duracağız.

Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır?

Kürtlerin kökenleri hakkında yapılan bazı bilimsel çalışmalar mevcuttur. Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? sorusunun cevabını gelin hep beraber öğrenelim. Özellikle son yıllarda Kürtlerin kökenleri üzerine yapılan çalışmaların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yapılan araştırmalarda Kürtler her ne kadar heterojen yapıya sahip olan bir halk olsa da incelemeler sırasında İran halkları sınıfında incelenmektedir. Kürtlerin kökeni nereye dayanır? Sorusu bu noktada sıklıkla sorulan soruların arasında yer almaktadır.

Kürtlerin sınıflandırma noktasında İran halklarının arasında yer alıyor olması yapılan araştırmalardan sonra elde edilmiş olan tarihi ve dilbilimsel verilere dayanabilmektedir. İranlıların tipleri gözle görülecek şekilde değişiklik gösterebilmektedir. İran’da Kürtlerin doğudan batıya kadar ilerlemiş olması ihtimalin dahilindedir. Ek olarak merkezi Kürdistan’a Kürtler gelmeden önce benzer bir isim taşıyan Kardu isminde bir ulus yaşamış olması da düşünülmektedir. Ek olarak İranlı Kürtlerle beraber karışılması da mümkündür.

Kürtlerin İsim Kökeni

Kürt isminin en eskiden yazılmış olan haline baktığımız zaman ilk olarak Sümer tabletlerinde bu isimlerin yer aldığını görüyoruz. Bu isim MÖ 3 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Ortalama olarak Kürt ismine dair en eski kalıntıların 5 bin yıl öncesinde bulunduğunu görebiliyoruz. Sümerler döneminde ise Kürtler için Karda-Ka kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime günümüz Türkçesinde dağlı olan anlamı taşımaktadır. Bu isim daha sonraki dönemlerde ise; Akkadlar tarafından kullanıldı. Akkadlarda bu kelime ise Cesur Kahraman anlamı taşıyordu. Bin yıl sonra ise; Asurlular yine Kürt halkını tanımlayabilmek için Kardu kelimesini kullanmıştır. Bu kelimenin anlamı ise Kahraman anlamına gelmektedir. Asurlular ek olarak Karadu da demektedir. Karadu kelimesi ise Kuvvetli Olmak anlamına gelmektedir.

Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? yazımızın devamında Krallıklar hakkında konuşacağız. Asur Kralı olan I. Tiglat-Pileser günümüzde Kozluk olarak bilinen Azu Dağları’nda Kurtie halkıyla savaştığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra Antik dönemlerde Zagros Dağları’nda yaşamış olan ve Akkad İmparatorluğu’na son vermiş olan Gutilerin aynı şekilde Qurtie adıyla türedikleri ve Quti, Gurti ve Guti şekilde ilerlediği düşünülmektedir.

Grek kaynaklarında ise; ilk olarak MÖ dönemde 401 yılında Sokrates’in öğrencisi olan Ksenofon’un kaleme almış olduğu Anabasis yani Onbinlerin Dönüşü ismindeki eserde modern Cizre Bölgesi’nin içerisinde yer alan Cudi / Gabar dağları arasında yaşamış olan savaşçı Karduxhoi yani Kardaka halkından bahsetmektedir. Aynı bölge olarak tanınan Cizre’nin eski bir isminin ise Aramiler olduğunu görüyoruz. Aramiler ise Cizre bölgesine Beth – Kardu yani Kardu rahipliği denilmektedir.

kürt tarihi

kürtlerin kökeni

Kürtler ve Hz. Nuh

Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? sorusunun cevabına çoğu kişi Hazreti Nuh ile karşılaşmaktadır. İnsanlığın ikinci var oluş noktası olarak bilinen Hazreti Nuh olayında Geminin cizredeki Cudi dağına vardığı bilinmektedir. İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’ın-ı Kerim’de yer alan Nuh’un Gemisi’nin inmiş olduğu Cudi Dağı’nın ise alfabedeki farklılıktan dolayı aslen Gudi olan kelimenin Cudi’ye dönüştüğü düşünülmektedir.

Cizre için normalde Araplar Caziraltul İbn Umar yani Ömeriye Ceziresi adını vermiş olsa da bunun öncesinde ilk olarak kullanılmış olan isim Bakarda yani Kardai adıdır. Bakardai bölgesinin de Cizre’nin bir parçası olduğu düşünülür ve 200 tane köyü kapsamaktadır. Ksenofon’dan 3 asır sonra doğmuş olan ve ilk modern coğrafyacı olarak geçen Strabo ise Gordyaia orê ismini Dıyarbakır ile Muş arasını tanımlarken kullanmıştır.

Farklılar Kürt halkını tanımlayacağı sırada ise ilk evrede Med, sonrasında ise; Gurd kelimelerini kullanmaktadır. Bazı kaynaklarda Gord ve son olarak ise Kurd kelimelerinin kullanıldığını görebilirsiniz. Farsların kullanmış olduğu Gord ismi kahraman ve cesur anlamları taşımaktadır. Yunanlar ve Romalılar ise İran’da yaşamış olan Kütler için Cyrtiiler derler. Söz konusu olan bu bölge ise ilk defa Kardu adının kullanılmış olduğu Zagros Dağları’nın batısında yer alan topraklar içerisinde bulunan Kürtlerdir. Söz konusu olan Cyrtii Kürtleri ise paralı asker olarak geçen Kürtlerdir. Cyrtiili askerler ise milattan önce 220 ile 171 yıllarının arasında Selevkos, Roma ve Bergama krallarının arasında yapılan savaşta kullanıldılar. G. Asatrian’a göre Crytiler, Med kökenli olan aşirettir.

kürtlerin geçmişi

kürt soyu

Kürtlerin Soyu

Kürtlerin soyu noktasında bilimsel çalışmalarla elde edilmiş olan sonuçlara baktığımız zaman Kürtlerin etnik bakımdan farklı gruplardan meydana geldiğini görüyoruz. Kürtler günümüzde yaşamış olan Kürdistan coğrafyasında ortak göçlerin yüzyıllar boyunca sürdüğü ve ortak torunları olduğu anlaşıldı.

Guti, Hurri,Kaldi, Kurti, Zela, Mard , Kardu, Mitanniler ve Kassitler gibi milletler tek başına incelendiği zaman Kürtlerin atalarını ve Kürtleri değil aynı zamanda bir temsil etmektedir. Michael Mehrdad R.S.C Izady, Kürtlerin üzerine bir bilirkişi ve otorite olarak görülmektedir. Izady’e göre; Kürtler bağımsız, tek ve tanımlanabilir ve ulustur. Aynı zamanda tarih boyunca çok dinli, çok dilli ve çok ırklı olarak yaşamışlardır. Kürtler hakkında yapılan araştırmalarda ise soyunun Medler’e ve Hurrilere benzetildiği görülmektedir. Yapılan genetik analizler sonucunda ise Kürtlerin genleri Ortadoğu’da yaşamakta olan Ermenilere, Azerilere, Yahudilere ve Gürcülere de benzerlik göstermektedir.

kürdistan geçmişi

kürdistan ismi nereye dayanıyor?

Kürdistan İsmi Nereden Geliyor?

Kürdistan ismi Kürtlerin binlerce yıl boyunca yaşam serüvenlerine devam ettiği bölgenin son kullanıcıların ve günümüzde de kullanmakta olan isimleri arasındadır. Kürdistan kelime anlamı olarak Kürtlerin yurdu ve ülkesi anlamına gelebilmektedir. Kurd kelimesinin sonunda ise bir ülke ve yurt anlamı taşıyan –istan eki yer almaktadır. –İstan ekinin anlamı İrani dillerde yurt ve ülke alamı taşımaktadır. Kürt etnik teriminin ise çok eski dönemlere kadar ilerlediğini görüyoruz.

Yapılan araştırmalara göre Kürt kelimesi Hamedan’ın kuzeydoğu bölümünde başkentinin Bahar olduğu bir eyalet kuran Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer tarafından ilk olarak kullanılmıştır. Kürtlerin yaşamış olduğu bölge hakkında kullanılmakta olan ilk kelimenin ise Sümer tabletlerinde de bulunmakta olan hem ülkeyi hem de halkı tanımlayan Karda-ka kelimesi olduğu düşünülmektedir. Modern Kürdistan kelimesinin en eski halinin ise Karda – ka kelimesinin değişmiş bir versiyonu olan Cordu-ene kelimesi olduğunu görebiliyoruz. Kürtlerin eski çağlarda kendi kralları tarafından yönetilmekte olan ve ne Persler’e ne de Ermenilere bağlı olmayan bir millet olduğu görülüyor. İnanç bakımından ise Hurriler’in gök tanrısı olan Teşhub’a inanıyorlardı. Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? makalemiz ile sizlere Kürtlerin Ataları ve Kürtlerin soyu hakkında önemli bilgiler vermeye çalıştık. Yeni faydalı içeriklerle bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

 • furkan can
  5 sene önce

  KÜRTLER’in kökeni ve nereden geldiği kesin bulundu. %100
  güney rusya – kuzey asya imiş.
  ( kumanistan coğrafyası. )
  -kürtçe ve slav dillerinde 4 bin ortak kelime bulunmuş
  – kuzey asyadaki isveçte kürt sikkeleri bulundu. ( viking- kürt sikkeleri bknz.)
  – kürtler . savaş ve soğuk iklim sonucu m.s ki yıllarda kuzey asyadan irana göç ederek iranileşmiş ve sonrada mezopotamyaya hakim olmuşlar.
  bir kısım kürtlerde avrasyadan kırım-balkan hattı ile macaristana göç etmiş.
  ( macaristanda 30 kürt köyü bknz.)https://www.google.com.tr/search?q=macaristan+kurd&oq=macaristan+kurd&aqs=chrome..69i57j0l3.6353j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
  – mezopotamya, iran ve pers kaynaklarında kürt diye bir bilgi, bulgu yokmuş. tam göçebe kavim olduğu için kendilerini ispatlayamamışlar.
  ( kürtler eskiden kuzey asyada ruslar,macarlar,bulgarlar,kıpçaklar vs göçebe kavimlerin arasında yaşıyormuş.)
  – yapılan birçok araştırma da kürtlerin zerre kadar iran tarihinde yer almadığı; irani gen taşımadığı ispatlandı vede kürtlerin anadolu, iran, mezopotamya coğrafyasında bir tane bile tapınak,yazıt, sanat eseri bulunamadı. fars tarihçiler tarih müfredatında kürtleri farklı etnik coğrafya göçmeni olarak yazmıştır. zazalar da tarih müfredatı olarak farsi topluluk esasına göre kaleme alınmıştır.

  RUSÇA -KÜRTÇE şaşırtıcı benzerlikler

  ne znam – nı zanım = bilmiyorum
  (farsçada nami dunem)( ermnc ch’gitem)
  znat – zana = bilmek ( farsçada duni)
  Agon – Agır – ateş ( farsçada ateyşh)
  Spasiba-Spas, – teşekkür( farsçada taskor)
  Umır-mır – ölü. ( farsçada mordi)
  Nig-Nivi, – yeni ( farsçada nev)
  papa- bav’a = baba ( farsçada pader)
  doç – keç,dot = kız ( farsça duxtar)
  Mur-Mér – adam ( farsçada mard)
  Jina-Jin, – kadın ( farsçada zen)
  Brad-Bra, – kardeş ( farsçada berader)
  zamujım -zevıci= evli ( farsça izdivaç)
  jizn – jiyan – yaşam
  minya – yamin – benim ( farsça maan)
  tibya – yate – senin ( farsça şumo)
  yivo – yaev ,evé – onun ( farsça vaj)
  mne – mına – bana ( farsça ba man)
  tibe – tera – sana ( farsça şumo)
  Dar-Dure, – uzak
  Sod-Sor, – kırmızı
  plemyanik – pismamik = erkek kuzen
  Dlini-Dırej, -uzun
  Mış-Mışk, – fare
  Xırinovi-Xırabe – harabe
  tıy – te = sen
  dveri – deri = kapı
  kartoşka – kartol = patates
  babuş,ka – dappir,kal= nine(farsça mader bozorg)
  deduş,ka – bappir,kal =dede (farsça pader bozorg)
  stakan – iskan = bardak ( farsça piyale)
  jenit – jınat = kadının evlenmesi
  skaji – böji, déwji = söyle ( farsça goftan)
  gde – kudere = nerede
  kuda- kudaré = nereye
  süda – vırda = burada (farsça inja)
  at kuda tıy – te kuda téy = sen nerden geliyorsun( farsça şoma ku pajdo mekuned)
  vi otkuda – van kudaren = nerelisiniz
  yest – heye = var ( farsça dorand)
  haraşo – heré = tamam ( farsça xub)
  ya hacu – dıhazım= istiyorum
  ya nihacu – nihazım = istemiyorum
  vpredi – lipeşi = önde
  pozadi – paşi = arka
  kapli – dilopi = damla ( farsça qatreh )
  pero – penus = kalem ( farsça qalem)
  istori – diroki = tarih ( farsça tarix)
  vid – did = görmek ( farsça nazar)
  temnyy – tariyy = karanlık ( farsça tarık)
  zheltyy – zeri = sarı ( farsça zard)
  kniga – pirtugâ = kitap = ( farsça ketab)
  kruglyy – glloriy = yuvarlak (farsça kerad)
  tittry – tettıri = titre-
  vecher – évar = akşam ( farsça şeb )
  boby – lovi = fasulye
  baklazhan – balzıncan = patlıcan
  mozg – meji = akıl
  ukho – guhk = kulak ( farsça goş)
  nos – poz, pırnık – burun (farsça baynee)
  zheludok – zık = mide ( farsça şikam)
  pochka – gurchıke = böbrek
  gorlo – gewro = boğaz
  sheya – stûye = boyun
  pero – perrik = tüy
  brov – bruw – kaş
  kost – hest – kemik ( farsça ustuxan)
  chelovek – mîrovek = insan
  zvezda – stérka = yıldız
  sukhoy – zuha, zuho = kuru
  dym – du’man – duman
  kamen – kevir – taş (farsça seng)
  mocha – mizha, miz = sidik ( farsça edrar)
  vybirat – hılbijart =seçmek ( farsça indixop)
  nul – null = boş ( farsça nociz)
  zhuk – bğuk – böcek ( farsça heşera)
  derevo – dare – ağaç
  musulmanka – musulman – müslüman
  krik – giriki – ağlamak
  preriya – friya – kırılmak ( farsça şikest)
  prodavat – frotand – satmak
  blesk – brik – parlamak ( farsça ruşen)
  sprosit – pırsit – sormak

  BULGARCA – KÜRTÇE

  az ne znam – ez nı zanım = ben bilmiyorum
  -( farsça men nomi dune)
  -( ermenice yes ch’gitem)
  az – ez = ben ( farsça man)
  znaya – zana = bilmek ( farsça dune)
  znam – zanım = bildim ( farsça man dune)
  ot kude si – te kude ri = nereli, nerelisin
  bashta – bav’a = baba ( farsça pader)
  maika – dayika, daye= anne( farsça mader)
  baba – dap,kal, dappir- nine
  prodazhba – frotand = satmak
  preriya – friya = kırılmak ( farsça şikest)
  pisalka – penus = kalem ( farsça qalem)
  kudeto – kudere = nerede ( farsça ki)
  kuche – kûçi,kutiya= köpek ( farsça kelb)
  zhena – jina,jin = kadın
  brat – bra = kardeş ( farsça berader)
  step – steppe = bozkır ( farsca daşti)
  bulka – buka = evli gelin ( farsça arus)
  vurvya – revyâ = yürümek ( farsça râftan)
  ukho – guhk = kulak ( farsça goş)
  nos – poz, pırnık = burun ( farsça baynee)
  gúrlo – gewro = boğaz
  danak – telaq = dalak ( farsça ispurç)
  kost – hest = kemik ( farsça ustuxan)
  dúrvo – daré = ağaç
  zvezda – stérka = yıldız ( farsça ester)
  gazela – xezala = ceylan
  era – era = -çak ( farsça zamoni)

  MACARCA – KÜRTÇE

  ~a nevem ali – u navem ali = örn; adım ali
  ( farsça nomi man ali ast)
  ~ki vagy te – ki yi te = sen kimsin
  ( ki şumo hasted)
  ~ hogyvan – çavan= nasılsın (farsça çetor)
  név – náv = isim ( farsça name)
  ap’a – bav’a = baba ( farsça pader)
  jena – jina, jin = kadın ( farsça zen)
  preri – fri = -kır mak ( farsça şikest)
  kés – kér = bıçak ( farsça neş’tar)
  en- ez = ben ( farsça man)
  mi -me,em = biz
  ôn – hûn = siz ( farsça şoma)
  övé – evé, yaev = onun ( farsça şumo)
  teljes – téje = dolu ( farsça pur)
  blépés – bkêvé= -girme-k ( frsc daromad)
  gumi – gum, benişt = sakız
  resveny – re = pay ( farsça sahm)
  patlizsan – balzincan = patlıcan
  gyom – ghan = ot ( farsça alafi,begona)
  sztyeppe – steppe = bozkır ( farsça daşt)
  kutya – kutiya, kuçi = köpek ( farsça kelb)
  csirke – mrişke, mrişk = tavuk
  méh – méş = arı
  pillango – pesbellig = kelebek
  ketyegés – kéz = kene
  béka – bek = kurbağa ( farsca korbağe)
  gazella – xezala = ceylan
  sirni – girinî = ağlamak
  kuss – huş = susmak
  bit – bit = bit ( farsça kame)
  lő – lé’x = vur ( farsça zadaast)
  kar – kor = kol ( farsça bazu)
  hang – deng = ses ( farsça seda )
  rohant – revant = koşmak ( farsça hamkori)
  köhögés – küxingé= öksürük ( farsça sulfa)

  ~ dünyada bulunan ilk kürdolog rusyada (avrasya) çıkmış. ( minorsky)
  ~ ilk kürtçe araştırma petersburgta kurulmuş.
  ~ ilk kürt dili edebiyatı rusyada çıkmış
  ~ rus yazar vadi makarenkoya göre kürtler rusları dil bakımından etkilemiştir.
  – kürtler ve ruslar aynı şekilde teşekkür etme faslını dünyada benzer olarak söyleyen tek iki millettir. ( ayrıntılı olarak filoloji uzmanlarının tamamı kürtleri kuzey asya ya emare olarak belirtmiştir.
  ~ Kürtler bir de iran tarihinde şimdiki nüfusa göre 61 milyon nüfus olmasına rağmen bilgi bulgu yokmuş pers kaynaklarında.
  -kürtlerin yabancı olduğu bilgi bulgu yetersizliğindende anlaşılmaktadır. ama zazalar 4 milyon olmasına rağmen iran kaynaklarında sadece zazalar pers eserlerinde bulunmuş( behistun, daylamit,zazana yazıtları bknz.) zazalar sadece dilsel asimileyle kürtleşmiş.
  hazar ailesi= ( gilek, mazandarani, taliş kavimlerin hakiki kan akrabası imiş zazalar.)
  ~ms 630 da mezopotamyaya göç ederek islamiyetle tanışması vesilesi ile arapça ve farsça dan etkilenerek zamanla dilsel asimileye uğradılar. eyubi, mervani, şeddadi, erdalan krallığı, botan beyliği, osmanlı kürdistanı gibi vs. yönetim birimlerinde türkçe, arapça ve farsçayı resmi dil olarak kullandıkları için dilsel bozulmaları beraberinde teşkil ettiler ve bunun yanı sıra yazılı eserler olmadığı için dillerini doğrulayamadılar.
  – esas mesele kürtlerin kökeni sorusu. kürtler irani kavimlere göre yüzde yüz dna farklılığı ve yabancı antopolojik farkı ele alınarak; test edilerek kanıtlanmıştır. sonuç= kürtler güney rusya ve kuzey kafkasya göçmenidir.
  ~hırvatlarla – kürtler %83 dna yakınlığına sahip ( vadi makarenko kürtler bknz. )
  ~ balkandaki hırvatlar kendilerinin kürt olduğunu söylüyor ders kitaplarında. üstelik hırvatları crotia yani ( krut ) ismiyle çağırıyorlarmış slavlar. youtubede ” crotia kurdish ” yazarak kürtler ve hırvatların birlikte halay etkinliklerini ve kürt şarkılarını görebilmeniz muhtemeldir.
  – kürtler macaristanın kurulmasında ki katkı olarak 7nci topluluktan biridir. vede
  kürt ( kurmançlar) ile kıpçak ( kumanlar) macaristan, mısır ve kuzey asyaya nüfus eden topluluklardır. ( eyubi kurmanç devleti- memlük kuman devleti )
  – ermeni kaynaklarında kumanların bölgesine khartes denmekte, zazaların kürt bölge söyleminde ise kirdas denmekte ( khartes-kirdas- kurdish- kumanca- kurmançca vs.) bulgarlar,hırvatlar,macarlar,kürtler ve kıpçaklar rus asimilasyonuna uğrayarak mili benliklerini sadece dilsel anlamda kaybetmişlerdir, lakin göçebe kültürü devam etmektedir.
  – macarlar ve kürtler aynı bayrağı ve aynı taç yapraklı kartal sembolü totemini kullanmaktadır. bknz; https://youtu.be/y7QXpRaZc-o
  KÜRT TARİH DERGİSİ MAKALESİ alıntı..

  yorum beğen
  • Kundir
   5 sene önce

   Yorumunuz için çok tşkler. Sitemizin İletişim Kısmından veya Sosyal Medya Hesaplarımızdan bizlerle iletşime geçebilir misiniz? Bir Konu hakkında sizinle görüşmek istiyoruz.

   yorum beğen
 • mert can
  6 sene önce

  KÜRTLER’in ilk yurdu ispatlandı nihayet = güney rusya’ymış ( kumanistan). ama rus tarihiyle ve ruslarla alakası yokmuş, iranide değilmiş. rusyadan( kumanistandan) sonra irana göçerek iranileşmiş. pers kaynaklarında kürt diye bir bilgi yokmuş. sadece zazalar pers tarihinde varmış.
  kumanlar, kıpçak türkü değil kurmanç kürdüymüş. selahaddin eyubi kurmanc kürdü olduğunu söylemiş. batıda gelen kıpçak türkleriyle -kurmanç etkileşimi sonucu kumanlar ortaya çıkmış. deşt-i kuman izahında deşt kürtçe( kurmancicede) yatak demektir. yani kuman yatağı, yuvası vs. kumanlar kürt olduğu için eyubi kürt devletine hizmet etmiştir.
  -kürtçe ve rusça 3 bin ortak kelime bulunmuş

  RUSÇA -KÜRTÇE şaşırtıcı benzerlikler

  ne znam – nızanim = bilmiyorum (farsçada nami danam)
  znat – zana = bilmek ( farsçada duni)
  Agor-Agır – ateş ( farsçada ateyşh)
  Spasiba-Spas, – teşekkür( farsçada taskor)
  Umir-mir – ölü. ( farsçada morti)
  Nig-Nivi, – yeni ( farsçada nev)
  papa- bawa = baba ( farsçada peder)
  babuşka – dappir(kal)= nine(farsça mader bozorg)
  deduşka – bappir(kal) =dede (farsça peder bozorg)
  doç – keç,dot = kız ( farsça dextar)
  Mur-Mér – adam ( farsçada mert)
  Jina-Jin, – kadın ( farsçada zen)
  Brad-Bra, – kardeş ( farsçada berader)
  zamujım -zevıci= evli ( farsça izdivaç)
  minya – yamin – benim
  tibya – yate – senin
  yivo – yaev – onun
  mne – mına – bana
  tibe – tera – sana
  Dar-Dure, – uzak
  Sod-Sor, – kırmızı
  plemyanik – pismamik = erkek kuzen
  Dlini-Dırej, -uzun
  Mış-Mışk, – fare
  Xırinovi-Xırabe – harabe
  tıy – te = sen ( farsçada to)
  dveri – deri = kapı
  at kuda tıy – te kuda téy = sen nerden geliyorsun
  kartoşka – kartol = patates
  stakan – iskan = bardak ( farsça piyale)
  jenit – jınat = kadının evlenmesi
  skaji – beji = söyle
  gde – kudere = nerede
  kuda- kudaré = nereye
  süda – vırda = burada (farsça inja)
  vi otkuda – van kudaren = nerelisiniz
  yest – heye = var
  haraşo – heré = tamam
  ya hacu – dıhazım= istiyorum
  ya nihacu – nihazım = istemiyorum
  vpredi – lipeşi = önde
  pozadi – paşi = arka
  zhuk – bğuk – böcek ( farsça heşera)
  derevo – dare – ağaç
  krik – giriki – ağlamak
  nos – poz, pırnık – burun
  brov – bruw – kaş
  kost – hest – kemik
  preriya – friya – kırılmak ( farsça şikest)
  prodavat – frotand – satmak
  blesk – brik – parlamak ( farsça ruşen)
  musulmanka – musulman – müslüman
  sprosit – pırsit – sormak
  dym – duv – duman
  kamen – kevir – taş (farsça seng)

  ~ dünyada bulunan ilk kürdolog rusyada çıkmış. ( minorsky)
  ~ ilk kürtçe araştırma petersburgta kurulmuş.
  ~ rus yazar vadi makarenkoya göre kürtler rusları dil bakımından etkilemiştir. ( takriben rusça 3000 bin kelime kürtçeden almıştır.)
  ~ ruslar rusyada yokken kürtler rusyada yaşıyormuş diyor tarihçi. bir de iran tarihinde şimdiki nüfusa göre kürtler 60 milyon nüfus olmasına rağmen bilgi bulgu yokmuş pers kaynaklarında. kürtlerin yabancı olduğu söylenmiş. ama zazalar 4 milyon olmasına rağmen iran kaynaklarında sadece zazalar hakiki iraniymiş. persler MEDLERİ(kürt guti imp.) yıkarak dilsel asimileye uğramış kürtler diyor tarihçiler
  ~ balkandaki hırvatlar kendilerinin kürt olduğunu slavlaşarak asimile olduğunu söylüyor ders kitaplarında. üstelik kürtçe şarkıda söylüyorlarmış işte ispatı https://youtu.be/rPcGWx_jitc
  ~ balkanlarda da macaristanda 30 kürt köyü bulunmuş. sebebi bazı kürtlerin(kurmanç, kumanların) kısmen kıpçaklarla müttefik iken moğol istilası sonrasında balkanlara beraber göç ettiğidir. ve hristiyanlaşarak asimile olduğu yönündendir. kürtler yüzde yüz göçebe olduğu için kendilerini tarihte ispatlayamamıştır vede tarihi kalıntıları yok denecek kadar azdır. kürtler kesin irani değildir. iranda 10’a yakın kavmin tarihi bellidir fakat kürtler iranın yabancı karman dil grubundandır. selahaddini eyyubinin kardeşleri kıpçaklaştığı için turanşah gibi türki isimler kullanmışlar.

  yorum beğen
  • ali fenerli
   5 sene önce

   Allah Razı Olsun Eline Koluna Yüreğine sağlık Çok faydalı Teşekürler ?✋

   yorum beğen
  • Ahmet Kizil
   6 sene önce

   Yorumunuz için çok tşkler. Sitemizin İletişim Kısmından veya Sosyal Medya Hesaplarımızdan bizlerle iletşime geçebilir misiniz? Bir Konu hakkında sizinle görüşmek istiyoruz.

   yorum beğen

Sıradaki içerik:

Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır?