e
sv

10 Maddede Kürt Tarihi

Kürt tarihi birçok kişi için dikkat çekici tarihler arasında yer almaktadır. Özellikle Orta Doğu’da uzun süredir yer alan bir millet olması Orta Doğu’nun tarihi açısından da çok büyük öneme sahiptir. 10 Maddede Kürt Tarihi başlıklı yazımızda sizlere Kürt tarihini maddelere ayırarak 10 maddede Kürt tarihi hakkında bilgi vereceğiz.
kürt tarihinin önemi
avatar

Hiva Sönmez

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürt tarihi birçok kişi için dikkat çekici tarihler arasında yer almaktadır. Özellikle Orta Doğu’da uzun süredir yer alan bir millet olması Orta Doğu’nun tarihi açısından da çok büyük öneme sahiptir. 10 Maddede Kürt Tarihi başlıklı yazımızda sizlere Kürt tarihini maddelere ayırarak 10 maddede Kürt tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Ortadoğuda Yaşayan En Eski Halklar

Kürtler, Kürdistan ve Orta Doğu’da yaşayan en eski halklardan birisidir. Zagros Dağları’ndan Toros Dağları’na kadar uzanmış olan bir coğrafyada yaşamaktadır. Kürtçe ise Hint – Avrupa dil grubuna dahildir. Kürt halkının yaşadığı coğrafyanın adı ise; tarih sahnesinde Kürdistan olarak geçmektedir. Bir diğer deyimle Kuzey Mezopotamya da denilebilmektedir. Tarih kaynakları incelendiğinde Kürt tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığı görülüyor.

Kürt İsminin Tarihi Geçmişi

Kürt ismi tarih alanında çok eskiye dayanmaktadır. Bazı tarihçilere göre Kürt ismi Kür kelimesinden gelir ve Sümer kökenli olan bir kelimedir. Sümerce de ise kur, dağ anlamına gelmektedir. Kurti kelimesi ise bu anlamda dağın halkı demektir. İsmin geçmişi ise MÖ 3000’li yıllara kadar dayanıyor.

Kürt Olan Kavimler Hangileridir?

Yapılan araştırmalarda milattan önce Kürdistan/Mezopotamya bölgesinde tarih sahnesine çıkan birçok kavmin Kürt asıllı kavimler olduğu ortaya çıkmıştır. Tarihte adını duyduğumuz Guti, Kus, Lulu, Subaru, Kurti, Med gibi kavimlerin Kürt olduğu düşünülmektedir.

Kürtlerin Nüfusu Ne Kadardır?

Kürtler aslında İran, Türkiye, Irak, Ermenistan ve Suriye ülkelerinde yaşamaktadır. Etnik grubunun ise Aryan kökenli bir etnik grup olduğunu görüyoruz. Kürt halkının kesin bir şekilde nüfusu belli değildir. Bazı kaynaklara göre Kürt nüfusu 20 milyon civarındayken bazı kaynaklarda nüfusun 50 milyon olduğunu görüyoruz. Kürtlerin büyük bir bölümü sunni Müslüman’dır.

Kürt Dil Grubu

Kürt dilinin Hint – Avrupa dil grubuna ait olduğunu belirtmiştik. Bu ailenin içerisinde İran dil grubu da yer almaktadır. Bu evrede Kürtçenin de İrani dillerin arasında yer aldığını görebiliyoruz. Kuzeybatı grubu içerisinde yer almaktadır. Kürtçe’nin Farsça’dan ayrı bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Kürtçe’nin İran, Irak, Suriye ve Türkiye’de konuşulduğu görülmektedir.

kürt tarihinin önemi

kürt tarihi

Kürt Edebiyatının Örnekleri

Filolog olan Abdülmelik Fırat’a göre Kürtçe’nin içerisinde 100 binin üzerinde kelime yer alıyor. Kürt edebiyatı ise yazılı edebiyat ve halk edebiyatı olarak ikiye ayrılıyor. Sözlü edebiyatın yani halk edebiyatının tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını görebilirsiniz. Kürt edebiyatının ilk örnekleri ise 1100 yıl öncesinde İran’da Arap alfabesiyle yazılmıştır.

Anadolunun En Eski Halklar

Kürtlerin Anadolu’da en eski halklar arasında yer aldığı görülmektedir. Yapılmış olan Linguistik, Etnografik, Arkeolojik ve Etimolojik araştırmalar Kürt halkının Anadolu’da çok eski olduğunu göstermiştir.

Kürtçenin Lehçeleri

Kürtçe de kendi içerisinde bazı lehçelere ayrılıyor. Bu lehçeler Güney Kurdistan Kürtçesi, Loristan İran Kürtçesi, Gor Kürtlerinin Kürtçesi ve Türkiye – Suriye Kürtlerinin Kürtçesi şeklindedir.

Kürtlerin Tarihteki Önemi

İran’da 935 senesinde Horsadan şehrinde doğmuş olan Fars roman şairi Firdewsi de Şahname eserinde Kürt – Sasani savaşından bahsediyor. Bu eserin dünya çapında ünlü bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Bu eserde MS 226 yılında Sasani Kralı Ardeşir ile Kürt Kralı Madîg arasında geçmekte olan savaş anlatılmaktadır.

Erdu’l Ekrad

Kaşgarlı Mahmut, 1008 yılında Doğu Türkistan’da yer almakta olan Kaşgar şehrinde dünyaya geldi. Medreselerde eğitimini tamamladıktan sonra ise; kendisini Türk dili noktasında geliştirmeye vermiştir. Bu yüzden Orta Asya’yı baştan aşağı kat etmiştir. Anadolu’ya geldi oradan ise Bağdat’a gitti. Divanü Lügati’t Türk ise Kaşgarlı Mahmut tarafından 25 Ocak 1072 tarihinde yazılmaya başladı. 1074 tarihinde ise bitirildi. Kaşgarlı Mahmut’un 1074 yılında yapmış olduğu haritada ise Kürtlerin ülkesi Erdu-l Ekrad olarak geçmektedir. Bu kelime Kürtlerin memleketi olarak geçer. Fakat Osmanlılar ve Selçuklular döneminde Kürtlerin ülkesi olarak Kürdistan isminin kullanıldığı bilinmektedir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

10 Maddede Kürt Tarihi