e
sv

Hırvatlar Kürt Mü?

Hırvatistan'ın dünya kupası maçında yaptığı performans ve davranışlardan ötürü birçok kişinin aklında Hırvatlar Kürt Mü? sorusu yer aldı. Hırvatların Kürtlüğü üzerine yapacağımız bu paylaşımımızda Hırvatlar kimdir? sorusunun cevabını da bulup, Hırvatların kökeni hakkında bilgiler elde edeceksiniz. Kürt ve Hırvat benzerliğinden ötürü geçmiştte Hırvatların Kürt olup daha sonra asimilasyon yoluyla benliklerini kaybettikleri iddia edilmektedir. Bizlerde farklı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
hırvatlar kökenleri
avatar

Kundir

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Hırvatistan’ın dünya kupası maçında yaptığı performans ve davranışlardan ötürü birçok kişinin aklında Hırvatlar Kürt Mü? sorusu yer aldı. Hırvatların Kürtlüğü üzerine yapacağımız bu paylaşımımızda Hırvatlar kimdir? sorusunun cevabını da bulup, Hırvatların kökeni hakkında bilgiler elde edeceksiniz. Kürt ve Hırvat benzerliğinden ötürü geçmiştte Hırvatların Kürt olup daha sonra asimilasyon yoluyla benliklerini kaybettikleri iddia edilmektedir. Bizlerde farklı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Hırvatlar Kürt Mü?

Hırvatların kökenini merak eden çoğu kişi özellikle Hırvat ve Kürt birlikteliği konusunda merak içinde kalmışlardır. Hırvatların Kürtlerle olan benzerlikleri birçok kişinin aklında soru işareti bırakarak geçmişte Hırvatların Kürdistan geçmişine dayandığı ve Kürt olduklarını iddia ediyorlar.

Bizde bu makalemizde Soran Hemereş’in Hırvatların kökeni hakkında kaleme aldığı ve Hırvatların Kürtlüğünü anlatığı makaleyi sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımın Hırvatlar hakkında önemli bilgiler içerdiği ve sadece Kürtlükleri ile ilgili değil aynı şekilde Hırvatların Bosna Savaşından ötürü birçok kişinin Hırvatlar müslüman mı? sorularına da cevap olacağını belirtmek isteriz.

Başta medya olmak üzere birçok kişinin zorla bazı ulus ve kişileri Kürt olarak göstermeleri bir tarihçi olarak beni ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Eğer bana sorarsanız bu tür davranışlar Kürt ve Kürdistan açısından reklam oluştursa da, reklam dışında Kürt ve Kürdistan tarihine hiç bir yarar sağlamıyor. Ki Kürtlerinreklamdan çok kendi hakları ve dillerinin konuşulması Kürtler arasında önceliklidir.

hırvatların kökeni

kürtler ve hırvatlar

Her ne kadar bu kişilerin yaptıkları reklamlar beni rahatsız etse de Hırvatlar konusu benim için farklı bir boyut kazanmaktadır. Hırvatların kökenini İran veya Kürtlere dayandıran Kürtler değil aksine Hırvatlılardır. Önceki yıllarda Kürdistan Hükümetinden bir yetkilinin Hırvatistana ziyareti medyaya yansımıştı. Bu görüşme esnasında Hırvat yetkililerinden bazıları kökenlerinin Kürtler ve Kürdistandan bu taraflara geldiklerini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Kürd medyası bu konunun üzerinde kısmen durmuş olsa da pek ileriye gitmeyip bir söylenti olarak konuyu masaya bıraktılar. Hatta bazı haber medyaları tarafından birçok defa Hırvatların Kürtlerle akrabalığı gerçekten var mı? soruları soruldu.

Bu soruya cevap verilmeden önce Hırvatların kim olduğuna ve bu düşüncenin nasıl ortaya çıktığının öncelikle araştırılması gerekiyor. Hırvatların dili Hırvatça’dır, ve Hırvatça konuşan bir halktırlar. Hırvat dil grubunun Kürtlerle bağlantısına gelecek olursak, Hırvat dil grubu Hint-Avrupa dil grubunun bir dalı olan Slavca’ya bağlıdır. Bu dil grubuna bağlı olan diller sırasıyla şöyledir: Rusça, Slovence, Bulgarca, Polonyaca, Sırpça ve daha farklı birkaç dil önümüze çıkmaktadır.

Hırvatlar Müslüman Mı?

Hırvatların ülkesi tarih boyunca Hristiyanlığın Katolik ve Ortodoks inancı arasındaki mücadeleler ile öne çıkmıştır. Hatta çoğu kişi Hırvatlar Katolik midir? soruları ile onların tümüyle katolik olduklarını iddia etselerde, bazı kişiler ise Hırvatlar Ortodoks mudur? diyerek onları ortodoks olarak göstermeye çalışmıştır. Hırvatların komşusu olan Sırplar Ortodoks iken, Hırvatlar ise çoğunlukta Katoliktirler. Hırvatlar genellikle Bosna savaşından ötürü müslümanlıkları araştırılmıştır. Bosna savaşında Hırvatlar bir dönüm noktası olacak açıklamalarda bulunmuştu.

Hırvatların devlet olma serüveni 9. yy’dan itibaren başlamıştır. Tarihe baktığımızda Hırvatlar ilk olarak Macaristan ve Avusturya egemenliği altında hüküm sürmekteydiler. Daha sonra 15. yy’da Osmanlıların saldırılarına uğradılar. Birinci Dünya savaşından sonra birçok devlet bölünürken, Hırvatlar da bu bölünmeden toprak elde ettiler ve Yugoslavya’nın bir parçası oldular. Yugoslavyada çoğunluk köken olarakta o dönemlerde Slav dil ailesine mensup Sırplar yer alıyorlardı.

hırvatlar kökenleri

hırvatlar kürt mü?

Hırvatların Kökeni

Hırvatlar kimdir? Sorularının devamında Hırvatları tanıtmaya devam edelim. Tarihte çeşitli dönemlerde gündeme gelen Slavlar 7.yy’da balkanlara göç ettiler. Hırvatlar balkanların bir bölgesi olarak slavların büyük göçleri karşısında karşı karşıya kaldılar. Günümüzde bu Slav halkları Makedonya, Sırp, Sloven ve Bulgarlar olarak önümüze çıkmaktadırlar.

Hırvatlar da çoğu halklar gibi Tarihteki geçmişlerine bakarak milli kimliklerine bir şekil vermeye çalışıyorlar. Hırvatların milli benliklerine olan bağlılıkları onları komlu halklarındna farklı kılmıştır. Hırvatlar Slav mıdır? diye soran kişilere karşılık bazı Hırvat dil bilimcileri Hırvatlar her ne kadar Slav dili konuşuyor olsalar da aslen Slav değillerdir diye açıklamalar yapmışlardır. Bu durumda Hırvatların aslen kürt olduğunu daha çok güçlendirmiştir. Dil bilimcilerin yaptıkları açıklamalara göre Hırvatlar zamanla asimile olup asıl dillerini unutarak Slavca konuşmaya başlamışlardır, bu tezi öne süren Hırvat dil araştırmacıları aynı şekilde Hırvatların İran ve Kürdistan’dan buralara geldiklerini ve asıl kimliklerinin İran ve Kürdistan toprakları olduğunu belirtmişlerdir.

Hırvat dil bilimcilerin öne sürdüğü bu açıklamalar Hırvatlar arasında yeni değil geçmişe dayanan bir tarihçesi vardır. 1797 Yılında Hırvatlı bir araştırmacı ve tarihçi olan Josip Mikoczy-Blumenthal yaptığı araştırmalarla bu teorinin sürecini ortaya sürüyor. Bu araştırmalar “Slav grubunda yer alan Hırvatların, aslen Med olan Sarmatilere dayanmaktadır.” sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Araştırmacı Hırvatlar her ne kadar Slavca konuşsalar da aslen Med olan Sarmatilere dayandığını belirtmiştir. Ve bu araştırmanın can alıcı noktası ise 1918 yılında Yugoslavya Devleti kurulduktan sonra bu belgenin yok edilmesidir. Günümüzde birçok Hırvat bu çalışmanın Yugoslavya hükümetine bağlı Slav nasyonalistleri tarafından yok edilip Hırvatların kökenlerini unutturmak için böyle birşey yaptıklarını belirtmişlerdir.

Yugoslavya hükümeti 70 yıl boyunca Hırvatların kendi kökenleri hakkında yaptıkları araştırmalarda Kürd-İran veya Hind-İran topraklarından geldiklerini belirten yazı ve araştırmalara izin vermedikleri ve onları yok ettikleri bilinmektedir. Hatta Yugoslavya hükümeti işi ileri boyuta götürerek sırf bu konu hakkında araştırma yapan kişileri tutuklama kararı alıp tutuklanmışlardır. Tüm bu olaylardan sonra Hırvatlar Josip Mikoczy-Blumenthal’ın yaptığı araştırmanın Yugoslavya hükümeti tarafından yok edildiğine kesin olarak inanmaktadırlar. Genellikle bu öngürü Hırvatlar tarafından gayet mantıklı bir şekilde karşılanılıyor.

Tüm bu olaylardan sonra Hırvatlar 1991 Yılında bağımsızlıklarını açıkladıktan sonra bu araştırmalara yeniden hızla çalışmışlardır ve kendi köken ile kültürlerini araştırma yoluna koyulmuşlardır. Hata bu tür çalışmaların okul derslerine katkı sağlanması için devlet tarafından desteklenilmiştir. Sonuç olarak Hırvat araştırmacıları bu konunun üzerine yoğunlaşıp ciddi çalışmalar ortaya sermişlerdir. Bu araştırmaların dilsel boyutuna baktığımızda Hırvat araştırmacıları Hırvatların asıl dillerinin Slavca değil de, İran’i dillere yakın olduğuna dair çeşitli teoriler öne sürmüşlerdir.

Hırvatlar Kürdistan Şarkıları

Hırvatistanda yapılan bu araştırmalar gündeme geldikten sonra sıradan insanları dahi ciddi derece etkilenmiştir. Halkın içindeki sıradan kişiler dahi artık “Biz Kürdistan’dan geldik” açıklamalarında bulunmuşlardır. Hırvatların en önemli sanatçılarından biri olan Darko Rundek yaptığı bir klibinde “Kürdistan” adlı bir Stran’ı besteleyerek seslendirip Kürdistan şarkısına yer vermiştir.

Başka bir Hırvat müzik grubu ise “Xoşe Hawraman” adlı şarkılarını tamamen Kürtçe olarak seslendirmişlerdir. Aynı şekilde yazar “Kurd, Kruat ve Kurt” termojileri arasında ilişkiler kuruyor. Ayrıca son dönemlerde çeşitli sağlık ekipleri tarafından Hırvatlar üzerinden yapılan DNA araştırmalarında Hırvatların Slav halklarından olmalarından çok Kürtler veya İranlılarla benzerlik içinde oldukları öne çıkmıştır. Bazı kaynaklarda Hırvatların genetik olarak Kürtlere dayandığını belirtmişlerdir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Hırvatlar Kürt Mü?