e
sv

İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir?

Kürt Tarihinde bir kan içici kral olarak tarihte anılan Dehaq hakkında çoğu kaynaklarda çeşitli bilgiler geçmektedir. Bizler İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir? başlıklı makalemizde en yalın ve sadece şekilde Kürtlere Krallık etmiş Dehaq hakkında bilgiler vereceğiz. Makalemizde Dehaq kimdir?, Dehaq Nerelidir? ve Kürt Dehaq ile Demirci Kawa efsanesi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
demirci kawa ve kral dehaq
avatar

Kundir

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürt Tarihinde bir kan içici kral olarak tarihte anılan Dehaq hakkında çoğu kaynaklarda çeşitli bilgiler geçmektedir. Bizler İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir? başlıklı makalemizde en yalın ve sadece şekilde Kürtlere Krallık etmiş Dehaq hakkında bilgiler vereceğiz. Makalemizde Dehaq kimdir?, Dehaq Nerelidir? ve Kürt Dehaq ile Demirci Kawa efsanesi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir?

İlk Türkçe sözlüğün yani Divaı-ı Lugat’ın yazarı olan Kaşgarlı Mahmut bu eserindeki harita da Kürtlerin yaşadığı yerleri Ekrad diyarı diye olarak nitelendirmiştir. Evliya Çelebi ise ünlü Seyahatname’sinde Zazalar’ı da kapsayan nitelendirmesiyle Kürtlerden ‘Akradı’ kavmi olarak bahseder.

Kürtler, aynı zamanda şavaşçı bir kavimdir. Örneğin M.Ö. 200 yıllarında Ermeni kralı Tigranes, ordusunda savaşçı olarak Kürt askerlere yer vermiştir ve bu sayede Suriye ve Mezopotamya gibi değerli toprakları ele geçirerek sınırlarına katmıştır. Ardından bölgeye hakim olan Romalılar ve Rumlar zamanla bu toprakların sahibi olmuştur.

Kürt Dehaq Kimdir?

Tarihte Küçük Bir Yolculuk Arapların ardından İslamiyet’i ilk kabul eden kavim Kürt kavmidir. Bu sırada Anadolu topraklarında Doğu Roma imparatorluğu – Sasani (Zazaların kökeni) imparatorluğu gibi medeniyetler yaşamaktaydı. Zazaların amblemi o zamanlardan beridir aslanlı arma olarak tanınır. Sonrasında Selçuklu Devleti Doğu Roma imparatorluğuyla Malazgirt savaşını yaptı. Bu esnada Selçuklu ordusunda 10.000 kişilik desteğiyle Kürt beyleri de yer almaktadır.

İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir? Ardından Selçuklu devleti yıkılır ve Anadolu’da Türk – Kürt beylikleri boy gösterir. Kürtler, Osmanlı imparatorluğuyla ‘İdrisi Bitlisi’ adındaki ünlü Kürt alimi aracılığıyla büyük bir ön kazandı. İdrisi Bitlisi, zamanın Doğu Anadolu Türk devleti olan Akkoyunlar sarayında divan üyeliği yapmaktaydı. Bu yılların ardından İdrisi Bitlisi İstanbul’a giderek Osmanlı tarihini yazmaya koyuldu.

İran / Azerbeycan şahı olan Türk hükümdarı Şah İsmail, o dönem tüm doğu Anadolu’yu Safavi devleti altında toplayarak şiileştirmek istemektedir. Bunun karşılığında İdrisi Bitlisi bölgeye giderek tüm Kürt beyliklerini birleştirir ve aşiret kavgalarına, kan davalarına bir son verir.

demirci kawa ve kral dehaq

dehaq kimdir?

Efsanevi Anlatımlara Göre Kral Dehaqın Hayatı

Fars ve Kürt mitolojisinde adı geçen ve Asur kralı Dehaq ise, M.Ö. dönemlerinde Asurlar adlı devlete krallık etmiştir. Ama ne yazık ki Dehaq, şeytani bir hükümdardır. İlerleyen yaşlarında omuzlarından yılanbaşlı iki uzuv çıktığı rivayet edilir. Omuzlarında bulunan bu şeytani kollar, Dehaq’a dayanılmaz acılar çektirmektedir. Rivayete göre Dehaq adlı kralın şeytanla da içli dışlı olduğu hatta iletişim kurduğu söylenir.

Bir gün Dehaq şeytanla yaptığı görüşmesinde ilginç bir şey işitir. Şeytan, ona omuzlarından çıkan bu uzuvları insanların beynine değdirdiğinde iyileşeceğini söyler. Şeytanın bu tavsiyesinin üzerine Dehaq her gün 2 insanı öldürtür ve beyinlerine yılan kollarını sürerek şifa arar. Rivayetler böyle uzayıp gitse de Dehhaq hakkında net kesin veriler yoktur ve onun kişisel özelliklerini anlatan rivayetlerin çoğu da mitolojik efsanelerden oluşmaktadır.

Nevroz Bayramı ve Demirci Kawa Efsanesi | Newroz Hikayesi

Huzuruna getirilen insanların beyinlerini yerinden çıkararak yaralarına süren Dehaq bu şekilde şifa bulmaya çalışır. Zamanla Dehaq’ın zalim ünü tüm çevreye yayılır ve adamları bile onun bu zulmünden çekinmeye başlar. Zira ortalıkta beyni sökülecek kişi sayısı gittikçe azalmakta ve çember daralmaktadır. Kendilerine ve ailelerine de zarar geleceğini düşünen Dehaq’ın emrindekiler, günün birinde Dehaq’a insan beyni yerine hayvan beyni getirmeye karar verir.

İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir? Aynı zamanda Dehaq’ın halkından olan ve onun zulmü altında yaşayan aile reislerinden biri de demirci Kawas’ tır. Demirci Kawa, birçok çocuğunu Dehaq’un bu zulmünde kaybetmiştir. Dehaq’un bu zulmünden bıkan demirci Kawa, halk arasında bir isyan başlatarak halkı bu zulmü durdurmak adına ayaklandırır. Sonuç olarak halk birleşerek Dehaq’un sarayına yürür ve onu öldürür. Rivayete göre Dehaq’kun öldürüldüğü tarih, 21 Mart Nevruz bayramına denk gelmektedir. Daha fazla bilgi için bakınız : Nevroz Bayramı ve Demirci Kawa Efsanesi | Newroz Hikayesi

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

İnanılmaz Ama Gerçek; Kürt Tarihinin En Zalim Kürt Kralı Dehaq Kimdir?