e
sv

Kürtler Kimdir? Kürtlerin Kökeni ve Kürtlerin Tarihi

Kürtler hakkında en fazla merak edilen konulardan birisi Kürtler Kimdir? Kürtlerin Kökeni ve Kürtlerin Tarihi konuları olduğunu görmekteyiz. Birçok kişinin bu noktalarda bilgisiz olduğunu görüyoruz. Sizlere Kürt tarihi ve Kürtlerin kökeni hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
kürtlerin tarihi
avatar

Hiva Sönmez

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürtler hakkında en fazla merak edilen konulardan birisi Kürtler Kimdir? Kürtlerin Kökeni ve Kürtlerin Tarihi konuları olduğunu görmekteyiz. Birçok kişinin bu noktalarda bilgisiz olduğunu görüyoruz. Sizlere Kürt tarihi ve Kürtlerin kökeni hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Kürtler Kimdir?

İlk olarak Kürtler kimdir? Sorusunun cevabıyla başlayalım. Kürtler coğrafya olarak Toros dağlarından İran Zagros dağlarına kadar olan bölgede yaşayan halktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak değiştirilmiş olan fakat tarihi kaynaklarda Kürdistan olarak adlandırılan bölgede yaşayan yerli halk olarak tanımlayabiliriz.

Kürtlerin Kökeni

Tarihsel açıdan incelediğimiz zaman Kürt isminin kökeninin binlerce yıl öncesine kadar dayandığını görebiliyoruz. Bazı araştırmacılar yaptıkları araştırmalarında Kürt isminin temelinde aslında Kur kelimesinin yattığını görmüştür. Kur kelimesi ise Sümer kökenli olan bir kelimedir. Sümer dilinde Kur kelimesinin anlamı ise dağ demektir. Ti eki ise burada aidatı ifade etmekte olan bir ektir. Bu şekilde Kurti kelimesi ise dağın halkı anlamına gelen bir kelimedir. Kürt halkının yaşamış olduğu bölge incelendiğinde bu bölgenin dağlık bir bölge olduğunu görüyoruz. Sümerler döneminde insanlara isim verilirken yaşamış oldukları coğrafya ile isim verilirdi. Kürtler de yaşamış oldukları coğrafyadan dolayı bu ismi almıştır. Sümer dilinde Kurti kelimesi Greeklerde 2500 yıl öce ise Kardukya daha sonrasındaysa Kurdienne yani Kürt Memleketi şeklinde geçiyor.

Kürtler Kimdir? Kürtlerin Kökeni ve Kürtlerin Tarihi

G.R Driver ismindeki yazar ve araştırmacı yazmış olduğu The Name Kurd And Its Philological Connections yazısında hazırladığı listeye göre Karda, Kurti, Gord, Karduk, Kord, Cardakes ve Cyrtii gibi kelimeler her ne kadar farklı dillere göre değişiyor olsa da büyük bir bölümünün içerisinde Krd ve Krt harflerinin yer aldığını görüyoruz. Bu kelimelerin aynı köklerden geldiği ve Kürtlerle ilişkili olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre devletlerin Kürt ismini telaffuz etme şekli şu şekildeydi:

 • -Babiller Karda ve Garda şeklinde telaffuz ediyordu.
 • -Sümerler Kurti, Karda ve Guti şekline telaffuz ediyordu.
 • -Grekler Kardukh ve Gordukh şeklinde telaffuz ediyordu.
 • -Asuriler Qurti ve Guti şeklinde telaffuz ediyordu.
 • -Ermeniler Kortukh ve Gortai-kh şeklinde telaffuz ediyordu.
 • -Süryaniler Kardu ve Kurdaye şeklinde telaffuz ediyordu.
 • -Persler Kurd ve Gurd şeklinde telaffuz ediyordu.
 • -Keldaniler ve İbraniler Kurdaye şeklinde telaffuz ediyordu.
kürtlerin tarihi

kürtler kimdir? kökeni ve kürtlerin tarihi

Kürdistan Tarihi

Kürdistan tarihi hakkında bilgiler vereceğimiz bu başlığımızda Kürdistan teriminin çok eskiye dayanan bir tarihi olduğunu görüyoruz. Bu terimi ilk kullanan devlet ise; Selçuklu Devleti olmuştur. Kürdistan tarih boyunca Kürtlerin yaşamış olduğu coğrafyadır ve Selçuklular döneminde bu terim ile anıldığını görüyoruz. Genellikle halk arasında Osmanlıda Kürdistan tarihi incelediğinde Türk kaynaklarında Kürdistan kelimesinin ilk olarak Osmanlı Devletinde kullanıldığı düşünülse de aksine Kürdistan tarihinin geçmişi ve yazılı kaynaklarda kullanılması Osmanlıdan önceye dayanmaktadır. Bu bilgiler Kürdistan kelimesi ilk olarak ne zaman kullanılmıştır sorusuna bir cevap mahiyeti de taşımaktadır.

Kürdistan tarihi alanında bilgiler veren en önemli kitap arasında Şerefxanê Bêdlîsî tarafından kaleme alınan Şerefname kitabı yer almaktadır. Kürdistan’ın sınırları ise ilk olarak 1340 senesinde Nezhetü’l Kulub adlu eserde yazılmıştır. Böylece Kürdistan sınırları nelerdir veya Kürdistan sınırları ilk olarak ne zaman belirlenmiştir sorusunu da öğrenmiş olmaktasınız. Bu eserde Kürdistan’ın sınırları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bilgiler Huzistan, Pers Irak’ı, Arap Irak’ı, Diyarbakır ve Azerbaycan olarak veriliyor. Kürdistan coğrafyası ise günümüzdeki Toros Dağları ile Zagros Dağları arasında yer alan bölgeyi kapsamaktadır.

Kürdistan nüfusu ne kadar? Kürdistan teriminin bunun yanı sıra Osmanlı Devleti’nde de kullanıldığını görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürdistan özerk bir yapıya sahipti. Yani dışişleri sırasında Osmanlı’ya bağlı şekilde hareket ederken kendi içerisinde serbest olan bir bölgeydi. Osmanlı İmparatorluğu, Kürtleri yönettiği evrede hiçbir zaman dillerine bir yasak koymadığı gibi aynı zamanda kültürlerini yaşamalarına da engel olmamıştır.

Kürtlerin Dünya Üzerindeki Nüfus Dağılımı

Türkiyede ve Dünyada Kürt Nüfusu ne kadardır? Kürtlerin dünya genelinde nüfusuna baktığımız zaman 50 milyon civarında bir nüfusu olduğunu görüyoruz. Peki Türkiyede kaç tane Kürt var? Bu nüfusun 20 ile 25 milyon arasındaki kısmı Türkiye’de yaşamaktadır. Diğer ülkelere göre dağılım ise şu şekildedir:

-Irak’ta 5 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor.

-İran’da 10 ile 13 milyon arası Kürt yaşıyor.

-Suriye’de 3 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor.

-Avrupa’da 2 milyon Kürt yaşıyor.

-Asya ülkelerinde 1 milyon Kürt yaşıyor.

-Diğer ülkelerde ise 1 milyon Kürt yaşıyor.

Türkiyede kaç milyon kürt var? sorusunu veya Dünyada ne kadar kürt var sorularına cevap bulmak için her iki yazının yer aldığı alanlara tıklayabilirsiniz. Dünyadaki kürt nüfusunun sayısını da Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? başlıklı makalemizde bulabilirsiniz.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kürtler Kimdir? Kürtlerin Kökeni ve Kürtlerin Tarihi