e
sv

Kürtler Türk Müdür?

Bugün Kürtler ırkî mânâda Sami kavimlerinin özelliklerini daha fazla yansıtmaktadırlar. Hiçbir zaman devlet olamadıklarından, hiçbir toprağı vatanlaştıramadıklarından dolayı “anayurt”ları yoktur.
kürtler türk irkından mıdır?
avatar

Hiva Sönmez

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürtler aslen Farsların dağlı bir kolu olup Araplarla aşırı derecede karışma sonucu Semitikleşmişlerdir. Kürtler Türk Müdür? bugün Kürtler ırkî mânâda Sami kavimlerinin özelliklerini daha fazla yansıtmaktadırlar. Hiçbir zaman devlet olamadıklarından, hiçbir toprağı vatanlaştıramadıklarından dolayı “anayurt”ları yoktur.

Ortaya çıktıkları topraklar vardır ki, bunun da tarihte Kürdistan olarak geçtiği söylenebilir. Kürtçe ise yeryüzündeki ilkel dillerden biridir. Türkçeden, Arapçadan ve başka birçok dilden etkilenmiştir. Bununla beraber Arapça, Türkçe ve Farsça dilleri de zaman zaman Kürtçeden etkilenmiştir. Kısacası Kürtçe başlı başına bir dildir. Asimilasyon ve ırkçıların iddialarına rağmen hiçbir zaman Türk olamamış ve Fars ırkına da mensup olmamışlardır. Kürtlerin kendilerine özgü tarih, kültür ve dilleri vardır.

Ülkücülere Göre Kürtler Türk Müdür?

Ülkücülerin ısrarla savunduğu Kürtlerin Türk soyundan olduğu görüşü de doğru değildir. Bu tez, 1980’lerin sonu ve 90’ların başında Kürtlerin bölücülüğe kapılmaması için yaratılmış, ama Kürtler tarafından kabul görmemiş, dönüp dolaşıp Türklerin kendisini vurmuştur. Bu tez, sadece Elegest anıtındaki tek sözcüğün çarpıtılmasına dayandırılmıştır.

“Min körtül kan Alp Urungu”, yani “Ben Körtle han Alp Urungu”, çarptırılarak “Kürt ilhanı Alp Urungu’ya dönüştürülmüştür. Anıtın yazıldığı tarih 650 yıllarıdır ki, Kürtler 7. yüzyılda İslâmı kabul etmişlerdir ve ondan sonra sayısız kaynakta Kürtler tanımlanmaya başlar. Ancak bu tezi yaratanlar bunları yok sayar. Yani moğolistan’daki bir Türk boyunun, hemen hemen aynı tarihlerde Orta Doğu’da bir etnisite olarak, hem de Türklüğünü unutmuş, ayrı bir etnisite olarak tanımlanabilmesi için Moğolistan’dan Orta Doğu’ya ışınlanması bile yetersiz kalır! Zaten, Divanü Lügati’t- Türk’te tüm Türk boyları sıralandığı halde Kürt diye bir isim kesinlikle yoktur. Türk ile Kürt isimlerinin aynı harflere sahip olmasına derin anlamlar yüklemek ve “Kürtler, karda kart kurt sesi çıkararak yürüyen dağ Türkleridir” demek komedidir.

Kürtler Arap Mıdır?

Araplar ve başka milletlerle karıştılar. Kürtler, Farsların ana kitlesinin kent medeniyetinden uzaklaşmış, Araplarla ve başka milletlerle karışarak ayrı bir etnisite hâlini almış, ancak dil ailesi olarak Farsça’ya bağlı kalmış ilkel bir Fars koludur. Zaten Kırmançi, Zaza, Asuri, Sorani, Gorani gibi çeşitli toplulukları Kürt diye birleştiren bizleriz. Bir toplumun kökenini belirleyen en önemli kıstas, mensubu oldukları dil ailesidir. Bu bağlamda, Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesinin Fars koluna dahildir.

Ayrıca, herhangi biri, Türklere yönelik olarak propagandası yapılan “Kürtler Türk soyundandır” söyleminin, Türklere ne gibi bir yararı olacağını söyleyebilir mi? Bunun Kürtlere daha çok tolerans ve sempati gösterilmesinden, kendilerine daha rahat hareket alanı sağlanmasından başka ne gibi bir yararı olabilir? Şu an hakları gasp edilen, şehirleri istila edilen Kürtler değil, Türklerdir. “Kürtler Türk soyundandır” propagandası Kürtlere yönelik yapılsa anlarım, belki inanıp kendisini Türklüğe bağlayan olabilir ki, 20 senedir yapıldığı hâlde başarılı olamamıştır, ancak zararı olur. Bu durumda, hâlâ gelip uydurma tarih tezleriyle Türklere “Kürtler de bizimle aynı soydan, onlar da Türk” demek, Türklerin zaten yarım yamalak kalkık durumda olan kendilerini savunma kalkanlarını iyice indirmelerine yol açabilir.

Durumu o hâle getirmek zorundayız ki, biz başkalarını kendimizle bir sayıp içimizi rahatlatmaya çalışmayalım, başkaları bizi kendileriyle bir olduğumuza ikna etmek için debelenip, kendilerinin bunu kabul etmemize lâyık olduklarını ispat etmek için uğraşsınlar.

kürtler türk irkından mıdır?

kürtler türk soyundan mıdır?

Kürtler Nereden Gelmektedirler

Kürtler Nerelidir? – “Kürtler, Türk veya Turanlı değildir. Buz gibi Kürt’türler. Yani kendilerine özgü dil, kültür ve tarihleri vardır. Bu nedenle Kürtler ne Türk’tür ne de Fars ırkına mensupturlar. Kürt, başlı başına bir ırk olup, Kürtçe de başlı başına bir dildir. Kürtlerin konuştukları dil farsçaya benzerlik gösterse de, Farsça Kürtçeden etkilenmiş aynı şekilde Kürtçede bazı durumlarda farsçadan etkilenmiştir. Kürtçe başlı başına bir dil olmakla beraber Sorani, Gorani, Kûrmanci gibi birçok lehçeye sahiptir. Hata Zazalar Kürt Müdür? sorusunu soran kişiler zazalarında Kürtçenin alt lehçesinden oluştuklarını iddia etmektedirler.

Ayrıca son dönemlerde bölgede yapılan kazılarda Kürt kültürü ile yoğrulmuş birçok yapıt ve tarihi eser bulunmuştur. Kürtler Türk olmayıp Kürt olmakla beraber bölgenin en eski sahipleri arasında da yer almaktadırlar. Kürtlerin Türkiye topraklarında geçmiş tarihi hakkında bilgilere de bir sonraki makalelerimiz de yer vereceğiz. Böylece Kürtlerin toprak bütünlüğü ve tarihte Kürdistan var mıdır? veya Kürdistanın tarihi geçmişi gibi bilgileri de paylaşacağız.

Not: Bu yazı kundir.net sosyal içerik platformuna kayıt olan kullanıcılar tarafından yazılmıştır. kundir.net Yazıdan sorumlu değildir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kürtler Türk Müdür?