e
sv

Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu 2022

Kürtler hakkında bilen bilmeyen herkez yazıp konuşuyor. Özellikle Kürtlerin nüfusu hakkında çoğu yazarlar istatistiklerden çok hamasete kapılarak Kürtlerin nüfusunu belirtmektedirler. Bizler Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu başlıklı makalemizde 2018 Türkiyede Kürt Nüfusu hakkında bilgiler vermekle beraber, Dünya genelinde kürtlerin nüfusu hakkında araştırmalarımızı konuya ekleyeceğiz. Okuyup Kürtlerin nüfusu hakkında istifade edeceğinizi umuyoruz.
türkiyede kürt nüfusu
avatar

Kundir

 • e 1

  Mutlu

 • e 1

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürtler hakkında bilen bilmeyen herkez yazıp konuşuyor. Özellikle Kürtlerin nüfusu hakkında çoğu yazarlar istatistiklerden çok hamasete kapılarak Kürtlerin nüfusunu belirtmektedirler. Bizler Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu başlıklı makalemizde 2018 Türkiyede Kürt Nüfusu hakkında bilgiler vermekle beraber, Dünya genelinde kürtlerin nüfusu hakkında araştırmalarımızı konuya ekleyeceğiz. Okuyup Kürtlerin nüfusu hakkında istifade edeceğinizi umuyoruz.

Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu

İşte Kürtlerin Yaşadığı Ülkeler! Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Kürt halkının ana vatanı bütün Ortadoğu coğrafyasıdır diyebiliriz. Milattan önce 24. yüzyıla kadar yazılı kaynakları bulunan Kürtlerin bu kaynaklarının çıkış ve bulunuş yerleri Mezopotamya ve Ortadoğu bölgesidir. Bununla birlikte Kürtler, dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve varlıklarını yeryüzünün hemen her bölgesinde devam ettirmişlerdir. Peki dünya üzerinde ne kadar Kürt vardır? İşte Kürtlerin yaşadığı ülkeler ve bu ülkelerdeki Kürt sayısı…

Dünya üzerinde hali hazırda 40 milyondan fazla Kürt’ün yaşadığı bilinmektedir. Bu rakam minimum olarak kabul edilmektedir. Pek çok araştırmacıya göre asıl rakam bunun çok üzerinde olup, bahse konu 40 milyon rakamı, dünya üzerinde yaşan Kürt nüfus için verilebilecek en alt seviyedir. Türkiyede Kürt Nüfusu Araştırmacılar bu konudaki dayanakları ise; hali hazırda Kürtlerin pek çok ülkede baskı altında olması sebebiyle kimlikleri üzerinden ayrım görmemek adına bu durumu gizlemeleridir. Bunun yanında tarihsel gelişim sürecinde farklı milletlerle akrabalık bağları kuran Kürt ailelerde artık etnik kimlik olarak ön plana çıkmamaktadır. Aynı şekilde yaşadıkları bölgelerde maruz kaldıkları ayrım ve baskılar nedeniyle farklı coğrafyalara göç eden bazı Kürt aileler de göç ettikleri ülke koşulları gereği Kürt kimliğinin ikinci plana atmışlardır. Tüm bunlar dikkate alındığında, aslında dünya üzerinde yaşayan Kürt asıllı nüfusun yüz milyonları bulduğunu tahmin etmek zor değildir.

Kürtlerin Yaşadığı Ülkeler

Kürtler, başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere, cihanın hemen her köşesinde varlıklarını sürdürmektedirler. Kürtlerin ana vatanı olan Ortadoğu’da, günümüzde yer alan ülkelerin sınırları içerisinde doğal olarak daha fazla Kürt vatandaşı yaşamaktadır. Bu ülkelerin en başında da Türkiye gelmektedir. Türkiye’de bazı araştırmalara göre 12,5 milyondan fazla, bazı araştırmalara göre ise 22 milyondan fazla Kürt vatandaşı yaşamaktadır. Genel kabul bu rakamın 20 milyon civarı olduğu yönündedir.

türkiyede kürt nüfusu

dünya üzerinde ne kadar kürt vardır? türkiyede kürt nüfusu

Türkiyede Kürt Nüfusu

Kürtlerin en fazla yaşadığı ülkeler sıralamasında Türkiye’nin ardından İran ikinci sırada gelmektedir. İran’da 4,5 milyon ila 8,5 milyon arasında Kürt yaşadığı ön görülmektedir. İran’da yaşayan Kürt nüfusu Kuwait Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmada en az 8 milyon olarak belirtilmektedir.

İran’ın ardından Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bir başka ülke ise Irak’tır. Irak’ta günümüzde 7 milyon civarında Kürt yaşamaktadır. Türkiyede Kürt Nüfusu Irak’ta yaşayan Kürt nüfusunun bir başka özelliği ise, bulundukları ülkenin demografik yapısı dahilinde önemli bir yere sahip olmalarıdır. Zira hali hazırda Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 25’lik kısmı Kürt halkından müteşekkildir.

Irak’ın hemen batısında yer alan ve iç savaş ile yıllardır mücadele eden komşu Suriye de, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bir diğer Ortadoğu ülkesidir. Suriye’de iç savaş öncesi takribi 22 milyon olan toplam nüfusun yaklaşık 3,5 milyonu Kürtlerden oluşmaktaydı. Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu İç savaş sonrasında neredeyse yarı yarıya azalan ve komşu ülkelere iltica eden Suriye nüfusunun hali hazırda 2 milyon civarında vatandaşının Kürtlerden oluştuğu tahmin edilmektedir.

Dünyada Kürt nüfusunun en fazla yaşadığı ilk 4 ülke olarak; Türkiye, İran, Irak ve Suriye ön plana çıkarken, bu ülkelerin ardından gelen ülkelerde yaşayan Kürt nüfus o ülke bazında 1 milyon rakamının altına düşmektedir. Bununla birlikte onlarca farklı ülkede azımsanmayacak sayıda Kürt’ün yaşadığı da göz ardı edilmemelidir.

Hangi Ülkede Ne Kadar Kürt Yaşıyor?

Dünyada en fazla Kürt’ün yaşadığı Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin ardından gelen ve Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu ülkeler Avrupa’dan Amerika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yer almaktadır ve şu şekildedir…

Almanyada Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Almanya: 2017 yılı rakamlarına göre, Avrupa ülkesi Almanya’da yaşayan Kürt nüfusu 1 milyona çok yakındır.

Âfganistanda Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Afganistan: İran’ın doğu komşusu olan Afganistan’da yaklaşık 200 bin Kürt yaşamaktadır.

İsrailde Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

İsrail: İsrail’de yaşayan Kürt nüfusunun 100 bin civarında olduğu bilinmektedir.

Fransada Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Fransa: Fransa’da yaşayan ve çoğunluğu göçmenlerden oluşan Kürt nüfus 100 bin rakamının biraz üzerinde olarak görülmektedir.

Lübnanda Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Lübnan: Suriye’de yaşanan iç savaş öncesinde 100 bin civarı Kürt’ün yaşadığı Lübnan’da, hali hazırda ne kadar Kürt vatandaşının yaşadığı net olarak bilinmemektedir. Zira Suriye’den Lübnan’a göç edenler arasında yüzbinlerce Kürt de bulunmaktadır.

Hollandada Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Hollanda: Coğrafi olarak küçük bir kara parçasına sahip olan Hollanda, bünyesinde 80 bin Kürt’ü barındırmaktadır.

İngilterede Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

İngiltere (Birleşik Krallık): Kıta Avrupa’sından karasal olarak bağımsız olan İngiltere’de yaşayan Kürt nüfusun en az 70 bin dolaylarında olduğu bilinmektedir.

İsviçrede Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

İsviçre: Avrupa’nın en gelişmiş ve zengin ülkeleri arasında bulunan İsviçre’de de 70 bin dolayında Kürt bulunmaktadır.

Avusturyada Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Avusturya: Almanya’nın komşu ülkesi olan Avusturya’da 50-60 bin dolaylarında Kürt yaşamaktadır.

Ermenistanda Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Ermenistan: Türkiye’nin doğu komşusu olan Ermenistan’daki Kürtlerin toplam varlığı yaklaşık 50 bin kişidir.

Türkmenistanda Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Türkmenistan: Türkmenistan’da da takribi 50 bin dolayında Kürt ikamet etmektedir.

Gürcistanda Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Gürcistan: Gürcüler ile birlikte yaşayan Kürt nüfus ile ilgili olarak 45 bin rakamı verilmektedir.

İsveçte Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

İsveç: 25 ila 30 bin dolaylarında Kürt vatandaş İsveç’te hayatlarını sürdürmektedir.

Amerikada Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Amerika Birleşik Devletleri: ABD’de yaşayan Kürtler 15-20 bin dolaylarındadır.

Kanadada Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Kanada: Amerika’nın kuzey komşusu olan Kanada’da yaklaşık 6 bin Kürt bulunmaktadır.

Azerbeycanda Kürt Nüfusu Ne Kadardır?

Azerbaycan: 6 bin dolayında Kürt’ün yaşadığı bir başka ülke ise Azerbaycan’dır.

Bahse konu ülkelerin yanında, dünyanın hemen her köşesinde bir Kürt’e rastlamak mümkündür. Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu makalemizde Kürt Nüfusu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Yukarıdaki rakamlar ise, Kürtlerin toplu olarak yaşadığı ve etnik olarak varlıklarını sürdürdükleri ülkelere aittir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Dünya Üzerinde Ne Kadar Kürt Vardır? Türkiyede Kürt Nüfusu 2022