e
sv

Kürt Irkının Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde diğer ırklarda olduğu gibi Kürt soyundan gelen pek çok Kürt asıllı kişi yaşamaktadır. Kürt Irkının Özellikleri Nelerdir? İran, ırak, Suriye gibi çeşitli ülkelerde yaşayan Kürtler ülkemizde de yoğun olarak yaşamaktadır. Ülkemizde yaşayan Kürtler çeşitli bölgelere yayılmıştır.
kürt irkının özellikleri nelerdir?
avatar

Hiva Sönmez

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Günümüzde diğer ırklarda olduğu gibi Kürt soyundan gelen pek çok Kürt asıllı kişi yaşamaktadır. Kürt Irkının Özellikleri Nelerdir? İran, ırak, Suriye gibi çeşitli ülkelerde yaşayan Kürtler ülkemizde de yoğun olarak yaşamaktadır. Ülkemizde yaşayan Kürtler çeşitli bölgelere yayılmıştır. Ülkemizden doğusundan batısına kadar hemen her bölgesinde Kürt soyuna rastlamak mümkündür. Bu amaçla Kürt ırkının yaşadığı yerler olarak sadece doğu bölgesinin bilinmesi yanlış bir bilgidir. Yapılan araştırmalara göre Kürtlerin yaşadığı en yoğun yerlerin başında İstanbul şehri gelmektedir.

Kürt Irkının Özellikleri Nelerdir?

Kürt ırkına baktığımızda tamamen bağımsız bir ırka sahip oldukları görülmektedir. Farslılardan, Türklerden veya Araplardan gelen bir ırk olduğunu dillendirenler tamamen yalan yanlış bilgiler öne sürerek asimilasyona hız katmak açısından bu tür bilgi kirliliği paylaşmaktadırlar. Kürtlerin dağlı olduğu ve Kürdistan bölgesinde yüzyıllar boyunca yaşadıkları çeşitli arkeolojik ve tarihi kitaplarda rastlamak mümkündür. Kürtlerin hakiki soyunun İran’dan geldiğini savunanlar vardır. Bir takım görüşe göre de Kürt ve Türk kökeni aynı kökten geldiği iddia edilmektedir. Kürt Irkının Özellikleri Nelerdir? Kürtler içinde de farklı guruplar olduğu düşünülecek olursa her türlü bilginin doğru olma olasılığı mevcuttur. Kürtlerin ırkı nereden gelirse gelsin biline bir gerçek var ki o da Kürtlerin belirgin olarak ülkemizde ve pek çok yerde bulunduğudur. Tarih bilgilerine bakacak olursak Kürtler pek çok savaşta Türklerle birlikte omuz omuza yer almış ve bağımsızlık mücadelemizin kazanılmasında Kürtlerin büyük katkısı olmuştur. Bu bağlamda Kürt Türk kardeşliği için bu bilgi önem arz etmektedir.

Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır?

Kürtlerin kökenine göz attığımızda Kürtlerin hiçbir ırk ile alakası olmayıp tamamen kendine özgü bir ırka ve dile sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında Kürtçe ve Fars dili birbirlerinden dönem dönem etkilenmişlerdir. Kürtlerin Farsçadan etkilenmesinin nedeni Kürtlerin İran topraklarına komşu olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Kürtlerin başlı başına bir köken olduğu yüksek ihtimalli bir görüştür. Kürtlerin Kökeni Nereye Dayanır? Kürtler genel olarak pek çok ülke ve bölgeye yayıldığı içim farklı etnik kökende pek çok Kürt bulunmaktadır. Bunlar;

* Ermeniler

* Suriyeliler

* Türkiye’de Kırmançi Konuşanlar

* Aşkenazi Yahudileri

* Lübnanlılar

* Bedeviler olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşayan Kürtleri örnek gösterebiliriz.

Tüm bu bölgelerde Kürtler belli oranlarda yayılmış durumda ve buralarda farklı etnik guruptan oluşan pek çok kişiyle bir arada yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Kürtlerin eski tarihine bakıldığında birçok lehçesi bulunmaktadır. En çok konuşulan Kürtçe lehçeler hangileridir? sorusuna bir cevap verecek olursak bu şüphesiz Kûrmanci, Soranî olacaktır.

Ülkemizde yaşayan Kürtlere bakacak olursak birçoğunun ana dili gibi Türkçe bildiği ve pek çok Türk ile bir arada yaşayarak uyumlu bir ilişki sergilediğini görebilmekteyiz. Bu da gösteriyor ki Kürtlerin sanılanın aksine kardeşlik ilişkisi içinde dayanışmaya dayalı uyumlu kişilikleri olduğu söylenebilir. Kürtlerin kardeşlik olgusu böyle iken hala Türkiyede Kürtçenin yasak olması ayrıca başlı başına büyük bir sorundur.

Kürtlerin Kökenin Dayandığı Yer

Kürtlerin kendine has bir dillerinin olduğunu vurgulamıştık Kürtler Kürdistan toprakları içinde bulunmuş ve burada yaşamıştır. Ancak bu topraklardaki devletlere baktığımızda da Kürtlerden büyük ölçüde etkilendikleri görülmektedir. Kürtlerin kökeni olarak diğer bil bilgi de Kürtlerin Kürdistan bölgesine ulaşmadan önce Kardu adında ulus bu bölgede yaşamıştır ve Kürtler buraya yerleştikten sonra bu adla anılabilir.

Kürtlerin isim kökeni göz atacak olursak; öncelikli olarak Kürtlerin isim kökünün Sümerliler zamanında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu isim M.Ö 3 binli senelere kadar ulaşmaktadır. Kürtlerin Kökenin Dayandığı Yer Burada Kürt ismi Karda – Ka olarak ilk Kez Sümerliler tarafından kullanılmıştır. Bu kelimenin anlamı bizim dilimizde dağlı olarak bilinir. Asurlular da Kürt adını Kardı olarak söylemişlerdir. Türkçe olarak Kardu kelimesinin anlamı ise Kahraman olarak bilinir. Daha sonra Karadu olarak yani Kuvvetli olmak manasında Kürt adı kullanılmaya başlanmıştır.

kürt irkının özellikleri nelerdir?

kürt irkının özellikleri nelerdir?

Kürtlerin Soyu Nereye Dayanır?

Kürtlerin soyunun nereye dayandığına dair bilgiler için kaynaklara göz attığımızda Kürtlerin Kürdistan bölgesinde yaşanan göçler vasıtasıyla pek çok şekillerde ve ırklara dayandığını söyleyebilir ve pek çok ırkla akrabalık bağları olduğunu söyleyebiliriz.

Kürtler tarihte incelendiğinde çok dilli, çok ırklı ve aynı zamanda tüm bunların yanı sıra çok dinli olarak yaşadıkları belirtilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak Kürtlerin pek çok soy karışımından oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Kürtlerin yakın benzerlik gösterdiği ırklar içinde Yahudiler, Gürcüler, Ermeniler de bulunmaktadır. Bunun gibi pek çok ırk ve milletle Kürtler iç içe olmuş ve bu ırkların pek çoğunun özelliğini taşımıştır.

Kürt Irkının Kökeni

Kürtlerin yaşadığı yer olarak akla gelen Kürdistan adının nereden geldiğine bakacak olursak bu isim kelime olarak Kürtlerin vatanı olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda Kürt kelimesini ilk defa kullanan Hükümdar Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer’dir. Kürtler eski dönemlerde kendi kralları tarafından yönetilen bir millet olarak bilinir. İnanç bakımında da Teşhub inancı eski tarihte yaşamıştır. Kürtlerin Soyu Nereye Dayanır? Tüm bu bilgilerin özetini geçecek olursak Kürt tarihi çok eski dönemlere kadar dayanmakta ve Kürt kökeni çok eski dönemlere kadar ulaşmaktadır. Kürtler çeşitli milletlerle bir arada yaşamışlar ve göçebe yaşamın etkileriyle çeşitli ırklara karışarak pek çok ırktan karşılıklı etkileşim içinde olmuşlardır. Bu nedenle Kürtlerin tarihi, kültürü, edebiyatı birçok ırkın ilgisini de çekmektedir. Kürtler bu bilgilerden yola çıkılarak tarihin çeşitli dönemlerde büyük kahramanlık ve devletlere sahip oldukları da söylenilmektedir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

 • Xemrevin
  3 sene önce

  Kürtleri bir kürdün dilinden yazın, başka bir ırkın dilinden değil👋

  yorum beğen
  • Kundir
   3 sene önce

   Sitemiz Onedio tarzı bir sosyal içerik platformu olduğu için isteyen herkes içerik yazabiliyorlar. Madem bu kadar düşüncelisiniz dilerseniz yazı yazıp bize gönderebilirsiniz sitede yayınlayabiliriz. Cevabınızı bekliyor olacağız. Twitter ve Facebook hesabımızdan yazabilirsiniz.

   yorum beğen
 • berzo
  4 sene önce

  *** gibi yazı yazıyorsunuz ***, lan lale kürt değilsin anladık bari şu kürtleri türkleştiren *** yazılarını yazma *** ***

  yorum beğen
  • Kundir
   4 sene önce

   Merhabalar facebook veya twitter sayfamızdan bizimle iletişime geçebilir misiniz? Eğer yazı yazabiliyorsanız sizin yazılarınızı sitemizde yayınlamak isteriz.

   yorum beğen

Sıradaki içerik:

Kürt Irkının Özellikleri Nelerdir?