e
sv

Kimdir Bu Kürtler Köken Ve Tarihi Nereden Gelir?

Kimdir Bu Kürtler Köken Ve Tarihi Nereden Gelir? başlıklı makalemizde Kürtlerin isim kökeni, Kürt soyu, Kürdistan ismi ve Kürtlerin kökeni gibi birçok konuya değineceğiz.
kürtlerin kökeni nerden gelir
avatar

Hiva Sönmez

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürtlerin kökeni ve tarihi zaman zaman beli kesimler tarafından sürekli merak konusu haline gelmiştir. Kürt tarihi hakkında asparagas haberlerin çokluğundan ötürü doğru bilgiye ulaşmak pek mümkün değildir. Kimdir Bu Kürtler Köken Ve Tarihi Nereden Gelir? başlıklı makalemizde Kürtlerin isim kökeni, Kürt soyu, Kürdistan ismi ve Kürtlerin kökeni gibi birçok konuya değineceğiz.

Kürtlere bugüne kadar genellikle olumsuz yaklaşımlarla, toplumsal milliyetçi manipülasyonlarla yaklaşıldı. Oysa çok uzun yıllardır birlikte, bir arada yaşayan iki millet. Kürtlerle ilgili, genellikle olumsuz yaklaşımlar ve önyargılar Kürtleri doğru tanımamayı da beraberinde getirmiştir.

Kürtlerin İsim Kökeni

Kürt ismi nerden gelmiştir? Kürtlerin tarihine baktığımızda, Sümerlere kadar gittiğini söylemek mümkündür. Sümer tabletlerinde Yazılı olan Karda-ka, Dağda yaşayan anlamına gelmektedir. Sümerlerden sonra Akkadlar da yine Karda-ka ismi geçmektedir. Akkadlar da kahraman anlamına gelmektedir. Asurlular ytarihine bakıldığında yine bu halkın izlerini görmek mümkün. Böylece Kürtlerin isim kökeni Kardu, Karadu, Kurtie gibi isimlerle anılmaktadırlar. Anlamları ise birbiriyle benzerlik göstermektedir. Cesur, yiğit kahraman ve kuvvet gibi, Grek kaynaklarına bakıldığında, Sokrates’in öğrencisi, bir eserinde Cudi dağlarında yaşayan bir halktan Kardaka diye bahsetmiş. Ermeniler ise, Cizre’den bahsederken, Kordukh ismini kullanmışlardır. Cizre’nin bulunduğu bölgeye bakıldığında ise, Diyarbakır ve Muş arasında bulunan dağlık bölgeyi tarif ettikleri görülmüştür.

Kürt Soyu

Kürtlerin soyu nereden gelmiştir? Kürtlerin atalarının Med Kralı Siyaksares olduğu söylenmektedir. Yine bilim adamlarının araştırmalarına göre, etnik açıdan farklı bir halk oldukları söylenmektedir. Ayrıca bunun yanında Kürtlerin, çok dilli, çok uluslu ve çok ırklı bir millet oldukları da bilimsel bilgiler arasındadır. Kürt halkını en iyi tarif eden şey, dilleri ve dağları olduğu gerçeğidir. Kürtlerin soy ağacı yüzbinlerce yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Genetik çalışmalar sonucunda ise, Kürtlerin, Azeri, Ermeni, Gürcü ve Yahudilerle genetik bağları olduğudur. Bir Alman bilim adamı ise, Kürtlerin Yahudilerle kan bağları olduğunu iddia etmektedir. Kürtlerin tipolojileri incelendiğinde ise, farklı tiplerde ve renklerde oldukları söylenmektedir. Sarışın mavi gözlü bir ırk, uzun kafa yapısına sahip başka bir ırk ve esmer siyah gözlü farklı bir ırktan bahsedilir.

 

Kürdistan İsmi

Kürdistan ismi nereden gelir? Kürdistan Kürtlerin yurt tanımlamasıdır. Halen Kürtler tarafından kullanılmaktadır. Farsça da Kord-Kürt, -estan ise yurt anlamına gelmektedir. Kürdistan isminin anlamı ise Kürdistan- Kürtlerin yurdu anlamına gelmektedir. Kürtlerle ilgili birçok tarihi, etnik ve mitolojik bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kürtlerle ilgili birçok efsane de bulunmaktadır. Örneğin, Firdevsi tarafından yazılan efsane de ’medli gençlerin, birlikte oluşturdukları soydan Kürtlerin oluştuğu ‘’iddiasıdır.

Kürtlerin Kökeni

Kürtlerin kökeni nedir? Kürtlerin kökeni ile ilgili birçok varsayım ortaya atılmıştır. Kürtler Fars kökenli Sami kültüründen etkilenmiş ve dağda yaşayan bir millettir. Ulusal mücadele vermiş olmalarına karşın Devlet kuramadıkları için yurtları yoktur. En yaygın olarak yaşadıkları bölgeler, Ortadoğu’dur. Kürtler göçebe bir millet olduklarından yaşadıkları milletlerin kültürlerinden de etkilenmişlerdir. Arap kültürüne yakınlıkları, Arapların bulunduğu coğrafya da bir arada yaşadıkları içindir. Dilleri, köken olarak Farsça kökenlidir. Kırmançi, Zaza, Asuri, Sorani, Gorani dillerini konuşur bundan dolayı Hint-Avrupa dil ailesine mensup millettir. Birçok bilim adamı son yıllarda Kürtlerin kökeniyle ilgili birçok araştırma yapmışlardır.

Türkiye’deki ırkçı grupların asparagas haberlerinden ötürü sürekli Kürtlerin kökeni nedir türk mü sorular akla gelmektedir. Yapılan araştırmalar da Kürtlerin kendilerine özgü bağımsız bir halk oldukları yönündedir. Bunu güçlendiren var sayımlar da dil ve tarihi araştırmalar sonunda oluşmuştur. Muhafazakâr milliyetçi gruplar Kürtlerle ilgili yalan yanlış bilgilerle, etnik köken ve etnik farklılıklar olduğu gibi çok ayakları yere basmayan varsayımlarda olmuştur. Ancak, Kürtlerin var olduğu bilgisi doğru ve somut bir bilgidir. Kürtlerin nereden geldiklerine dair bilgiler belli oranda somut bilgiler olmasına rağmen, yine de kafa karıştırıcı yanlarının olduğu söylenebilir. Ancak birçok bilim adamının ortak olarak buluştukları nokta, Kürtlerin, Türkiye, Suriye, İran ve Irak topraklarına ait oldukları gerçeğidir.  Urartulara Araplara kadar dayandıkları da söylenmektedir. Hatta bazı söylentiler Cermenlerle akrabalıkları olduğunu da söylemektedirler.

Kürtlerin Elegeş Anıtıyla İlgili Bağlantıları

Elegeş yazıları hakkında bilgiler nelerdir? Baykal gölü ve Altay dağlarının bulunduğu bölge de Yenisey ırmağı yakınında bir anıtın olduğu söylenmekte ve bu bölgede ilk Kürt beyliğinin olduğuna dair izler bulunmaktadır. Elegeş ırmağına yakınında bulunan bu bölgedeki anıt, Elegeş yazıtları olarak geçiyor. MS 650 yıllarına ait olduğu sanılan bu anıtın, Kütlerin atalarına ait olduğu söylenmektedir. Buradan çıkan sonuç da doğal olarak o bölgede bir Kürt beyliğinin olduğu yönündeki varsayımları güçlendiriyor. Kürtler dağınık olarak yaşayan millet olduklarından birçok bölgede izlerine rastlamak mümkündür. Örneğin, Afganistan’ın Herat şehrinde bulunan Kürtnişin adında bir Kürt köyü, Bugün halen Rusya sınırları içinde bulunan Başkurdistan adında bir Kürt özerk Cumhuriyetin var olduğunun izleri bulunmaktadır.

kürtlerin kökeni nerden gelir

Kürtlere Dair Coğrafi Bilgiler

Kürt coğrafyası haritası Kürt adının MS 5. Yüzyılda kullanılması ve bundan önceki tarihlerde, Ortadoğu’da Kürt ismine hiç rastlanmamış olması, Kürtlerin Asya’dan geldiği varsayımını güçlendiren bilgilerden biridir. En çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı söylenmektedir. Yaygın olarak Sivas’tan Basra körfezine kadar olan bölgede yaşadıkları ve Anadolu’ya Türklerden önce geldiklerini söyleyen bilgilerde yer almaktadır.

Kurmançlar Kürt Müdür?

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yaşayan bir halk bulunmakta ancak bunların bazıları kendilerini Kürt olarak tanımlamakta ve bazıları ise asla Kürt olmadıklarını iddia etmektedir. Bunlara Kırmanç denilmektedir. Yine araştırmalar sonucun da söylenen, bu grupların Kürt olarak tarif edilmeleri ancak Kürtlerle aralarında birçok farklılıklar olduğu da söylenmektedir. Kürtler ve Kırmançları uzaktan akrabalar ancak, İran’a yerleşme tarihleri birbirlerinden çok uzak seneler sonra gerçekleşmiş olduğu söylenmektedir. Ancak, 2 grup Kürt olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise çok fazla ortak dil ve kültüre sahip olmalarıdır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kimdir Bu Kürtler Köken Ve Tarihi Nereden Gelir?